Studija slučaja: Pretnje i pritisci na aktiviste i nezavisne novinare u Srbiji

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), kao i pojedini zaposleni u BCBP-u, su tokom poslednjih godina u više navrata bili meta napada i pretnji.

U tome BCBP svakako nije usamljen – aktivisti, nevladine organizacije i nezavisni novinari u Srbiji kontinuirano su izloženi pretnjama i pritiscima, a neretko i fizičkim napadima. Ovo je potvrdilo i istraživanje koje je BCBP sa partnerima sproveo tokom leta 2018. godine u 19 opština širom Srbije. Cilj tog istraživanja bio je da utvrdi okolnosti i ograničenja koja utiču na učešće građana i građanki, grupa i organizacija u odbrani demokratije i rešavanju pitanja od javnog značaja kroz udruženo delovanje u lokalnoj sredini i na nacionalnom nivou.

Kao jedna od tema koja se nametnula tokom terenskog istraživanja – pre svega tokom individualnih intervjua sa aktivnim građanima i građankama – je bezbednost aktivista i nezavisnih novinara, uključujući i odnos sektora bezbednosti prema njima.

Tokom razgovora sa istraživačima veliki broj ispitanika je istakao da su se suočavali sa bezbednosnim pretnjama i/ili pritiscima u vezi sa njihovim aktivizmom. Većina njih od institucija bezbednosti nisu dobili zaštitu kakvu su očekivali, odnosno kakva im je bila potrebna. Zbog toga je BCBP prepoznao potrebu za dubljim istraživanjem ove teme.

U studiji slučaja koju možete preuzeti ovde čitajte o vrstama pritisaka sa kojima su se susretali aktivisti i nezavisni novinari u svojim sredinama, kakva su iskustva imali sa policijom, BIA i drugim državnim organima, merama zaštite i kakva je pomoć potrebna.

Ova studija slučaja je deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi na treningu isključivo su stavovi izlagača i ne odražavaju stavove USAID-a.