Svetski dan socijalne pravde

Objavljeno: 20. februara 2024. godine

Povodom 20. februara, Međunarodnog dana socijalne pravde, objavljujemo saopštenje Fondacije centra za demokratiju:

 

Ravnopravnost i socijalna pravda za sve građane i građanke Srbije

Saopštenje povodom Svetskog dana socijalne pravde

 

U demokratskom i pravednom društvu svi ljudi su ravnopravni i imaju jednak pristup pravima, društvenim resursima i mogućnostima za dostojanstven rad i razvoj.

Fondacija Centar za demokratiju, povodom Svetskog dana socijalne pravde, apeluje da se ulože dodatni napori u borbi protiv nejednakosti, diskriminacije i siromaštva u Srbiji.

Važno je da od diskriminacije i socijalne isključenosti budu zaštićeni najranjiviji, posebno Romi i Romkinje, žene, osobe sa invaliditetom, stariji, da svima bude omogućen pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i drugim socijalnim uslugama u zajednici.

Smatramo da je neophodno donošenje Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji koja će biti utemeljena na socijalnim pravima koja su građanima i građankama Srbije garantovana Ustavom i koja su propisana potvrđenim međunarodnim instrumentima.

Zalažemo se za društvenu solidarnost i poštovanje jednog od ključnih principa Agende 2030 Ujedinjenih nacija „da niko ne bude izostavljen“. Socijalna pravda, ravnopravnost, poštovanje ljudskih prava i sloboda, neophodni su uslovi za održiv razvoj društva i dostojanstven život svih građanki i građana.

Fondacija Centar za demokratiju