Tehnička podrška organizacijama civilnog društva za licenciranje usluga socijalne zaštite

Beograd, 17.05.2023.

Program PRO je objavio i Poziv za tehničku podršku za najmanje 15 lokalnih organizacija civilnog društva iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije za jačanje kapaciteta u cilju licenciranja kao pružalaca usluga socijalne zaštite.

Cilj poziva je unapređenje socijalne uključenosti na lokalnom nivou kroz podršku diversifikaciji i pluralizmu pružalaca socijalnih usluga.

Rok za prijavu je 9. jun.

Više o procesu i kriterijumima za izbor korisnika možete saznati u opisu javnog poziva, OVDE.