Tehnološke potrebe neprofitnih organizacija na Zapadnom Balkanu – ANKETA

Objavljeno: 17. maja 2022. godine

Digitalni alati i tehnološka rešenja pružaju mogućnost neprofitnim organizacijama da se lakše povežu sa zajednicom u kojoj rade i donatorima od kojih dobijaju podršku, kao i da efikasnije koordinišu svoj interni rad. Kriza izazvana pandemojom naterala je neprofitne organizacije na Zapadnom Balkanu na ubrzanu digitalnu transformaciju.

Kako bi saznali kakve su potrebe neprofitnih organizacija da uz korišćenje tehnoloških rešenja unaprede svoj rad i razumeju kako se tehnologija može učiniti dostupnijom neprofitnom sektoru, Fondacija Katalist je sprovela dva talasa istraživanja o tehnološkim  potrebama i izazovima neprofitnog sektora – jedan u jeku pandemije 2020. godine i jedan tekuče 2022. godine.

Pozivaju se neprofitne organizacije da popune Anketu – upitnik  kako bi se saznale njihove digitalne potrebe i tehnološki izazovi, i kako  bi prikupili što više relevantnih podataka koje će predstaviti donatorima:

ANKETA

Na Zapadnom Balkanu, pre COVID-19 pandemije, neprofitne organizacije su tehnološka rešenja koristile uglavnom za komunikaciju, dizajn i prisustvo na društvenim mrežama. Tokom COVID-19 pandemije neprofitne organizacije se okreću digitalnoj transformaciji i sve više koriste tehnološka rešenja za različite oblasti svog rada – u najvećoj meri za webinare i online sastanke.  Veliki broj neprofitnih organizacija na Zapadnom Balkanu i dalje ne koristi nikakva tehnološka rešenja za oblasti kao što su praćenje medija, upravljanje grantovima i projektima i produktivnost.

Najveći broj anketiranih organizacija govoreći o potrebama naveo je potrebu za računarima, offline skladištenjem podataka, štampačima i skenerima, kamerama i serverima. Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazali su da neprofitne organizacije do tehnoloških rešenja dolaze na 5 načina:

  •  Besplatna rešenja
  • Plaćena rešenja,
  • Piratske kopije,
  • Donirana rešenja,
  • Out-source rešenja.

 

U istraživanju su učestvovale neprofitne organizacija iz svih zemalja Zapadnog Balkana (Albanija – 15 ispitanika, Bosna i Hercegovina – 63, Hrvatska – 72, Kosovo – 11, Crna Gora – 27, Severna Makedonija – 27, Srbija 148). Organizacije o kojima je reč su u najvećem broju formirane nakon 2000. godine, iako je nemali broj i onih koje datiraju od pre 1990. godine. Mereno prema godišnjem budžetu, najveći deo uzorka čine male organizacije (sa godišnjim budžetom manjim od 25.000 evra).