Tim Građanskih inicijativa uspešno je realizovao prvu onlajn obuku iz oblasti medijske pismenosti.  Cilj obuke je da učesnici savladaju veštine medijske i informacione pismenosti. Fokus je na prepoznavanju medijskih manipulacija, razlikovanju dezinformacija od činjenica i odgovornom deljenju sadržaja. Obuka nije osmišljena sa ciljem da podučava građane...

Naziv: Etika u medijima: greške, samoregulacija i podizanje standarda Autori: Tamara Skrozza, Miloš Stojković, Dragica Popesku i drugi Izvor: ANEM Beograd, 2013 godina Teme publikacije su sudska praksa u medijskim sporovima – praksa Evropskog suda za ljudska prava i praksa domaćih sudova; medijski pluralizam; etika u medijima. [button size=''...

Prema rezultatima nedavno sprovedenog međunarodnog istraživanja Deca Evrope na internetu (engl. EU Kids Online), 86% učenika iz Srbije, uzrasta od 9 do 17 godina, svakodnevno koristi internet (u uzrasnoj grupi od 15 do 17 godina, čak 98% učenika) (Kuzmanović, Pavlović, Popadić, & Milošević, 2019). Internet...

Naziv: Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski uticaji Autorka: Nada Zgrabljić Rotar Preuzeto sa sajta medijskapismenost.net  ČLANAK U KNJIZI 2005 Nada Zgrabljić Rotar (Ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: MediaCentar Šta je to medijska pismenost i koja su njena načela? Kakav i koliki uticaj vrše mediji u savremenom društvu i...

Naziv: Osnove medijske pismenosti: Priručnik za nastavnike i profesore Autori: Nedim Sejdinović i Tatjana Ljubić Godina: 2014 Osnovne pojmove o medijskoj pismenosti, njen značaj u savremenom društvu i o tome kako da prepoznate  spinovanje možete pronaći u ovom priručniku. [button size='' style='' text='Preuzmi publikaciju' icon='fa-download' icon_color='#ED1C24' link='https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2019/09/Osnove_medijske_pismenosti_-_nastavnici-1.pdf' target='_blank' color=''...

Naziv: Komunikacija sa decom - Načela i prakse za podršku, nadahnuće, podsticaj, obrazovanje i isceljenje Autorke: Barbara Kolucki, MA Dafna Lemiš, PhD Izdavač: UNICEF Na koji način komuniciramo sa decom? Moramo biti svesni da komunikacija mora da bude u skladu sa uzrastom dece, njihovim potrebama, interesima i sposobnostima....