Trag fondacija raspisuje konkurs za poziciju koordinatora/ke za partnerstva

Beograd, 07. avgust 2018. godine –

KRATAK OPIS POSLA
Koordinacija korporativnih partnerstava i pružanja usluga trećim licima.
Posao obuhvata implementaciju svih faza vezanih za korporativna partnerstava i pružanja usluga kao dohodovnih aktivnosti – učešće u procesu razvoja strategije finansiranja; planiranje i praćenje budžeta; mapiranje korporativnih donatora i klijenata, predlaganje ideja za korporativna partnerstva/donacije; razvijanje paketa usluga za klijente; sprovođenje ugovorenih aktivnosti i izveštavanje; komunikacija i održavanje odnosa sa partnerima i klijentima.

POTREBNE KVALIFIKACIJE
 Visoka stručna sprema
 Najmanje 3 godine iskustva u fundraisingu, komunikacijama, i/ili marketingu
 Razvijene veštine planiranja i upravljanja projektima (razvoj, sprovođenje, izveštavanje, evaluacija)
 Razvijene veštine komunikacije, prezentacije i izgradnje odnosa sa donatorima i klijentima
 Sposobnost upravljanja odnosima
 Sposobnost rada u timu i individualno
 Tečno korišćenje govornog i pisanog engleskog jezika
 Poznavanje rada na računaru; poželjno iskustvo u radu sa bazama podataka
 Poželjna vozačka dozvola B kategorije

PROFIL OSOBE
 kreativnost, otvorenost, inicijativa, spremnost na inovacije, timski duh
 poželjno razumevanje osnova biznisa i marketinga
 poželjno iskustvo u neprofitnim/filantropskim aktivnostima

USLOVI RADA
 ugovor o radu na određeno vreme (15 meseci), sa mogućnošću produžetka
 puno radno vreme
 probni rad 3 meseca

POSEBNI USLOVI
 po potrebi, prekovremeni rad po završetku radnog vremena i vikendom
 rad na terenu
 putovanja u zemlji i inostranstvu

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Prijava (na engleskom jeziku) uključuje:
1. kratku biografiju sa najmanje dve profesionalne reference;
2. motivaciono pismo uz navođenje tri najveća profesionalna uspeha.

Prijave treba dostaviti na mail konkurs@tragfondacija.org zaključno sa 20. avgustom 2018. godine.
Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane.
Trag će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koji uđu u uži izbor.
Intervjui sa uspešnim kandidatima/kinjama biće obavljeni 23. avgusta 2018.
Očekivani početak angažmana je septembar 2018.
Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na
pol, etničku i religioznu pripadnost, godine, fizičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju.