Trag fondacija zapošljava koordinatora/ku i asistenta/kinju za komunikacije

 

Objavljeno: 8. avgusta 2023. godine

Trag fondacija objavljuje otvorenu poziciju za koordinatora/-ku komunikacija i asistenta/kinje za komunikacije.

Pozicija koordinatora/ke komunikacija podrazumeva koordinaciju aktivnosti na društvenim mrežama i veb-sajtu Trag fondacije, kao i komunikacionih aktivnosti i kampanja u okviru postojećih programa fondacije i projekata u okviru partnerstava koje Trag implementira uz superviziju nadređnog/e; koordinator/-ka komunikacija na osnovu stečenih uvida u potrebe i kontekst koordiniše pomenutim aktivnostima radi tačne realizacije plana programa i analizira uticaj implementiranih kampanja i komunikacionih aktivnosti kao izvor informacija koji služi za dalje planiranje u okviru tima komunikacija.

Asistent/-kinja za komunikacije učestvuje u radu tima komunikacija, radi na operativnim zadacima kojima pruža podršku i doprinosi kreiranju različitih vrsta sadržaja, sa ciljem da se aktivnosti Trag fondacije prenesu široj zajednici na jasan, profesionalan i kreativan način. Zajedno sa ostatkom tima komunikacija, a u saradnji sa spoljnim saradnicima, učestvuje u produkciji raznovrsnih materijala informativnog i promotivnog karaktera. Pruža podršku programskim timovima u pripremi i organizaciji događaja Trag fondacije.

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na imejl adresu komunikacije@tragfondacija.org, najkasnije do četvrtka, 31. avgusta 2023. godine, do kraja dana.

Više informacija o konkursima možete pronaći na sajtu Trag fondacije, OVDE.