TRAG fondacija zapošljava Koordinatora/-ku za administriranje grantova

Beograd, 31. jul 2023.  godine

Trag fondacija zapošljava koordinatora/-ku za administriranje grantova koji/- a prati finansijsko-administrativne aktivnosti doniranih organizacija radi realizacije plana programa, u saradnji i uz podršku programskom timu. Ova pozicija podrazumeva:

 • Sastavljanje memoranduma o saradnji sa inicijativnim grupama, ugovora za donacije i aneksa ugovora, zavođenje ugovora i priprema za potpisivanje (slanje i praćenje statusa)
 • Priprema i ažuriranje budžetskih obrazaca za grantove, obrazaca za finansijsko izveštavanje i odobravanje budžeta grantija (u saradnji sa programskim timom)
 • Podrška dobitnicima grantova za sva finansijska pitanja i nedoumice u vezi sa finansijskim upravljanjem projektima (podrška prilikom sastavljanja budžeta, prvih izveštaja i slično)
 • Instrukcije i direktna komunikacija kao vid tehničke podrške u saradnji sa programskim timom, grupama i dobitnicima grantova za oslobađanje od PDV-a
 • Pregledanje finansijskih izveštaja dobitnika grantova i prateće dokumentacije i sastavljanje liste eventualnih dopuna neophodnih za njegovo puno usvajanje
 • Podrška programskom timu u osmišljavanju i sprovođenju obuka za dobitnike grantova u vezi sa finansijskim izveštavanjem i pripremom prateće dokumentacije
 • Evidencija o dinamici isplate i isplaćenim tranšama, kao i evidencija potrošnje sredstava grantova (lokalne fondacije, fandrejzing programi, tehnički grantovi, matching grantovi…)
 • Podrška programskom timu za uspostavljanje i implementaciju finansijskih i administrativnih procedura na programu (uz vođstvo admin-fin direktorke – osmišljavanje finansijskih procedura na svakom programu, u skladu sa zahtevima programa i donatora, ali i potrebama grantija)
 • Podrška admin-fin direktorki pri osmišljavanju jasnih i nedvosmislenih pravila koja se odnose na programski tim (dinamika saradnje, očekivanja, jasna podela uloga i poslova, uspostavljanje sistema funkcionisanja i saradnje koordinatora/-ke za administriranje grantova i programskih timova)
 • Priprema pregledanih finansijskih izveštaja dobitnika grantova na konačno odobrenje admin-fin direktorki

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema (trogodišnje iskustvo na sličnim poslovima može zameniti diplomu)
 • Minimum dve godine iskustva rada u neprofitnom sektoru
 • Iskustvo u vidu procene/analize projektnih budžeta i praćenja troškova
 • Minimum godinu dana iskustva u poslovima administriranja
 • Odlične komunikacijske veštine
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
 • Poznavanje osnova rada na računaru (MS Office, Access. Outlook)
 • Vozačka dozvola B kategorije (poželjno)

 

Ključne kompetencije:

 • Razvijene analitičke veštine
 • Razvijene komunikacijske veštine
 • Veštine analize budžeta i praćenja troškova
 • Veštine finansijskog upravljanja i finansijskog izveštavanja
 • Poznavanje civilnog društva
 • Prilagodljivost i sposobnost rada u timu
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

 

Uslovi rada:

 • Ugovor o radu na godinu dana, sa mogućnošću produženja i probnim radom od 3 meseca
 • Puno radno vreme (40 sati nedeljno)

 

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo. Naznačiti naziv pozicije: Prijava za poziciju koordinator/-ka za administriranje grantova.

Prijavu  dostaviti na: konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do nedelje, 27. avgusta 2023. godine, do kraja dana.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.

Izvor: TRAG fondacija