Trag fondacija zapošljava!

Objavljeno: 5. decembra 2023. godine

Trag fondacija objavljuje otvorenu poziciju za koordinatora/-ke u za partnerstva i usluge. Ova pozicijapodrazumeva podršku planiranju i realizacijji aktivnosti prikupljanja sredstava, uspostavljanja i održavanja partnerstava, obezbeđivanja prihoda na bazi usluga,  podrška u obezbeđivanja sredstava za Tragov zadužbinski fond, kao i pružanje podrške promociji i razvoju filantropske infrastrukture u zemlji i regionu Zapadnog Balkana. Aktivnosti se realizuju u saradnji sa Izvršnom direktorkom, Direktor/kom razvoja, Direktorkom programa, timom komunikacija i drugim timovima u okviru Traga.

 • Visoka stručna sprema
 • Minimum pet godina iskustva rada na relevantnim pozicijama
 • Minimum tri godine iskustva u fandrejzingu, saradnji sa poslovnim sektorom, komunikacijama i/ili marketingu
 • Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru (Word, Excel, Access i Outlook)
 • Poželjna vozačka dozvola
 • Znanje i iskustvo u oblasti fandrejzinga od pojedinaca i korporativnog sektora i primenjivih metodologija za prikljupljanje sredstava.
 • Veštine i iskustvo finansijskog i projektnog upravljanja i planiranja.
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije.
 • Sposobnost koordiniranja, prioritizacije i dobra organizacije vremena.
 • Veštine javnog nastupa.
 • Iskustvo u organizovanju različitih tipova javnih događaja.
 • Odlične komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitog okruženja, proaktivnost.

 

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na imejl adresu: prijave@tragfondacija.org, najkasnije do četvrtka, 14. decembra 2023. godine, do kraja dana.

Izvor: Trag fondacija