Traže se evaluatori za ocenu predloga projekata

Objavljeno: 25. marta 2024. godine

Ako imate iskustva u pripremi i proceni predloga projekata finansiranih iz domaćih ili međunarodnih fondova i ako su vam poznate javne politike u oblasti zaštite životne sredine, prijavite se!

Svetska organizacija za prirodu Adria Srbija sprovodi treći konkurs za dodelu strateških grantova organizacijama civilnog društva u okviru projekta Bezbedna priroda i klima i potrebni su im evaluatori koji će pregledati i oceniti najpre koncepte podnetih projekata, a onda i detaljne predloge koji su ušli u uži izbor.

Glavni cilj projekta je da se strateški utiče na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji koji se bave navedenom temom, kroz finansijske i druge mehanizme. Važan aspekt projekta je raspodela grant podrške organizacijama koje nastoje da unaprede svoje zagovaračke kapacitete iz oblasti životne sredine i klime, a u kontekstu prsitupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U tu svrhu, Svetska organizacija za prirodu Adrija Srbija objavljuje Treći, Četvrti i Peti poziv za dostavljanje predloga projekata za strateške grantove sa dvostepenim procesom selekcije za finansijsku podršku najbolje rangiranih projekata.

Konsultant će biti angažovan u sledećim aktivnostima:

  • da oceni, pregleda i proceni podnete predloge projekata Svetskoj organizaciji za prirodu Adrija Srbija, u fazi podnošenja Koncepta projekata, u skladu sa uputstvima projektnog tima koji sprovodi proces raspodele grantova i  pripremi Evaluacioni izveštaj za svaku primljenu prijavu u fazi Koncepta projekata, u skladu sa Tabelom za bodovanje;
  • da oceni, pregleda i proceni podnete predloge projekata Svetskoj organizaciji za prirodu Adrija Srbija, u fazi Detaljnog predloga projekata, u skladu sa uputstvima projektnog tima koji sprovodi proces raspodele grantova i pripremi Evaluacioni izveštaj za svaku primljenu prijavu u fazi Detaljnog predloga projekta, u skladu sa Tabelom za bodovanje.

Usluga treba da bude završena najkasnije do, 31. jula 2024. godine kada je krajnji rok za dostavljanje Evaluacionih izveštaja.

Predviđeno vreme za obavljanje navedene usluge nije duže od 15 radnih dana (po 8 radnih sati), šta podrazumeva:

  • Evaluaciju predloga projekata primljenih u fazi Koncepta projekata i pripremu Evaluacionih izveštaja – 10 dana;
  • Evaluaciju predloga projekata primljenih u fazi Detaljnog predloga projekata i pripremu Evaluacionih izveštaja

Od potencijalnog pružaoca usluga se očekuje da:

  • ima dokazano iskustvo u pripremi predloga projekata kod različitih međunarodnih i nacionalnih fondova;
  • ima dokazano iskustvo u razumevanju politika i javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama;
  • ima najmanje jedno dokazano iskustvo u proceni projekta

 

Dostavite svoj CV i predlog cene za ovaj konsultantski angažman na i-mejl adresu: ibuljan@wwfadria.org i msvabic@wwfadria.org najkasnije do ponedeljka 01.04.2024, do kraja dana.
Predlog cene se dostavlja u bruto iznosu.

Izvor: WWF