Traži se saradnik/ca za komunikaciju

Objavljeno: 31. oktobra 2023. godine

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava otvara poziv za zasnivanje radnog odnosa sa saradnikom ili saradnicom za komunikaciju.

Potrebna je osoba koja je upoznata sa vođenjem komunikacija i društvenih mreža kao i sa korišćenjem različitih digitalnih alata za komunikacije i koja je motivisana da radi na unapređenju položaja građana i građanki koji dolaze iz društveno ugroženih grupa.

Okvirni opis poslova:

 • Kreiranje i sprovođenje strategija za unapređenje i razvoj postojećeg načina komunikacije, sadržaja i kreativnih rešenja;
 • Kreiranje i održavanje sadržaja, planiranje objava na društvenim mrežama i vebsajtu;
 • Praćenje analitike i izveštavanje;
 • Po potrebi, rad sa alatima za oglašavanje;
 • Osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti koje će unaprediti komunikaciju Inicijative A 11 na društvenim mrežama;
 • Koordinacija sa saradnicima u pripremi sadržaja, tekstova, prezentacija koji se prezentuju u web formama;
 • Kreiranje plana i strategije za unapređenje komunikacija Inicijative A 11 i aktivnosti na društvenim mrežama;

 

Oglašena pozicija podrazumeva zasnivanje radnog odnosa na puno radno vreme, odnosno 40 sati nedeljno. Radno angažovanje će početi 1. decembra 2023. godine, sa probnim radom u trajanju od tri meseca.

Rad se obavlja u kancelariji poslodavca u Beogradu i od kuće.

Od kandidata se očekuju sledeće kvalifikacije:

 • Minimum 3 godine radnog iskustva i rada na istoj ili sličnoj poziciji;
 • Napredno znanje alata i rada na socijalnim mrežama – Facebook, Twitter (X) i Instagram, Google;
 • Dobro poznavanje društvenih mreža kao alata za promociju, kao i korišćenju ads managera;
 • Poznavanje rada na platformama i programima za grafički dizajn sadržaja, obradu audio i video zapisa, fotografija;
 • Razvijene komunikacione veštine i osnovna znanja o ljudskim pravima.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju, CV i motivaciono pismo (do 300 reči) sa objašnjenjem kako Vaše iskustvo i kvalifikacije odgovaraju opisu pozicije i kako mogu unaprediti rad Inicijative A 11, možete poslati do 15.11.2023. godine na imejl: office@a11initiative.org.

Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor će pre intervjua dobiti kraći zadatak radi provere njihovih veština i načina pristupa unapređenju komunikacija Inicijative A 11.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pruža jednake mogućnosti svima i ohrabruje sve kandidate i kandidatkinje koji smatraju da poseduju potrebne kvalifikacije da konkurišu za ovu poziciju.

Od kandidata i kandidatkinja se očekuje da poseduju senzitivisanost prema posebno ugroženim kategorijama građana i građanki i da radu pristupe uz razumevanje i uvažavanje specifičnosti i položaja svakog pojedinca bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, versko opredeljenje, seksualnu orijentaciju ili druge karakteristike.

Napomena: Biće kontaktirani samo oni kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor.

Inicijativa A 11 zadržava pravo da ne zasnuje radni odnos ni sa jednim od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

Izvor: A11