Traži se Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju

Objavljeno: 20. aprila 2023. godine

Forum mladih sa invaliditetom objavljuje konkurs za poziciju Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju u okviru projekta ,,Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ koji se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Savetnik/ca za podršku osobama sa invaliditetom pri zapošljavanju pružaće inovativnu uslugu psihosocijalne podrške i karijernog vođenja.

Cilj je pružanje dodatne podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla:

  • upoznavanje sa sopstvenim kapacitetima i potencijalima za uključivanje na tržište rada
  • podrška prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva
  • razvijanje socijalnih /mekih veština

 

Pre početka angažmana Savetnik/ca će proći intenzivnu obuku koju vode iskusni predavači, a na kojoj će se upoznati sa metodologijom i načinima rada sa osobama sa invaliditetom i ovladati veštinama profilisanja kandidata za tržište rada.

Više informacija o uslovima konkursa na sajtu Foruma mladih sa invaliditetom, OVDE.

Rok za prijavu je 24. april 2023.