Tražimo nove zvezde timova za Evropske integracije i Razvoj civilnog društva

Beograd, 21. septembar 2018. godine –

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Od 2004. godine Beogradska otvorena škola unapređuje javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) kroz jačanje dijaloga, izgradnju partnerstava i obrazovanje nosilaca društvenih promena radi usvajanja evropskih standarda i vrednosti. BOŠ podstiče argumentovani i otvoreni dijalog o evropskim integracijama, nastojeći da građane informiše o njihovim pravima i obavezama i obezbedi zadovoljavajući nivo učešća javnosti u kreiranju i sprovođenju javnih politika.

Rad sa mrežom organizacija civilnog društva iz cele Srbije zauzima bitno mesto u BOŠ-ovom portfoliju. Kroz mentorsku, ekspertsku i finansijsku podršku BOŠ doprinosi razvoju i uključivanju organizacija civilnog društva u društvene promene.

KONKURS ZA POZICIJU KOORDINATORA/KE PROJEKATA U OBLASTIMA „EVROPSKE INTEGRACIJE“

Beogradska otvorena škola usled potrebe za proširenjem profesionalnog tima raspisuje Konkurs za pozicije koordinatora/ke projekata u oblasti Evropske integracije.

ŠTA JE POTREBNO ZA RAD NA OVOJ POZICIJI?

 • Visoka stručna sprema uz poznavanje procesa kreiranja javnih politika i donošenja odluka u EU, institucija EU i pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji;
 • Radno iskustvo od minimum 3 godine u upravljanju i administriranju projekata u oblasti evropskih integracija;
 • Poznavanje reforme javne uprave u Srbiji i  mehanizama za učešće civilnog društva u procesu evropskih integracija;
 • Iskustvo u pronalaženju izvora finansiranja, kao i planiranju i pripremi predloga projekata;
 • Poželjno je poznavanje procesa kreiranja javnih politika i metodoloških pristupa u istraživanjima i izradi analiza javnih politika i predloga praktične politike;
 • Odgovornost i preciznost u radu, veštine timskog rada, veštine rada pod pritiskom i kratkim rokovima, veštine organizacije i dobre veštine komunikacije;
 • Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika;
 • Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office), administriranja naloga na društvenim mrežama i uređivanja veb sadržaja.

OPIS ZADUŽENJA

 • Učešće u pripremi projekata u okviru programske oblasti „Evropske integracije“;
 • Upravljanje projektnim aktivnostima i budžetima projekata u okviru programske oblasti „Evropske integracije“;
 • Priprema izveštaja o sprovođenju projekata;
 • Praćenje i pronalaženje mogućih izvora podrške aktivnostima Beogradske otvorene škole;
 • Aktivno praćenje procesa pregovora o pristupanju EU i razvoja javnih politika;
 • Održavanje postojeće partnerske saradnje i uspostavljanje novih partnerstava u zemlji i inostranstvu;

ŠTA BOŠ NUDI

 • Sticanje znanja i veština u skladu sa politikom kontinuiranog razvoja zaposlenih;
 • Sticanje posebnih znanja i veština u programskoj oblasti „Evropske integracije“;
 • Podsticajno i dinamično radno okruženje u kojem se vrednuje multidisciplinarnost i raznovrsnost u skladu sa brojnim temama koje BOŠ pokriva kroz svoje programske oblasti;
 • Saradnju sa uglednim partnerima aktivnim u oblasti evropskih integracija;
 • Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima;
 • Prostor za razvoj – Programska oblast „Evropske integracije“ je prepoznata kao jedna od strateški prioritetnih oblasti za BOŠ.

PROCES SELEKCIJE

Proces selekcije sadrži najmanje tri koraka: pregled biografija i motivacionih pisama, testiranje elektronskim putem i jedan do dva intervjua.

PRIJAVLJIVANJE

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave tražena dokumenta: CV (sa kontakt podacima 2 osobe koje ih mogu preporučiti) i motivaciono pismo ne duže od jedne strane najkasnije do petka, 12. oktobra, 23:59 na imejl adresu konkurs@bos.rs 

 

KONKURS ZA POZICIJU ASISTENTA/KINJE NA PROJEKTU U OBLASTIMA „EVROPSKE INTEGRACIJE“ I „RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA“

Beogradska otvorena škola traži pojačanje i raspisuje konkurs za dve pozicije asistenta/kinje u oblastima: Razvoj civilnog društva i Evropske integracijeOdabrani kandidati će biti primljeni na tri meseca plaćenog probnog rada uz mogućnost angažovanja na duži period.

ŠTA JE POTREBNO ZA RAD NA OVOJ POZICIJI? 

 • Visoka stručna sprema;
 • Minimum 2 godine radnog iskustva – prednost će imati kandidati sa iskustvom rada u organizacijama civilnog društva;
 • Zainteresovanost za rad sa organizacijama civilnog društva i medijima u Srbiji;
 • Poznavanje procesa kreiranja javnih politika i donošenja odluka u EU, institucija EU i pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji;
 • Preduzimljivost i spremnost na učenje;
 • Odlične organizacione i komunikacijske veštine;
 • Razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže, uređivanje veb sadržaja);
 • Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika.

OPIS ZADŽENJA

 • Učešće u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru projekata BOŠ-a iz oblasti Razvoj civilnog društva i Evropske integracije;
 • Učešće u organizovanju i realizaciji javnih događaja, obuka i studijskih poseta  za BOŠ mrežu partnera u zemlji i inostranstvu;
 • Održavanje baze kontakata i podataka;
 • Uređivanje sadržaja na BOŠ veb prezentacijama;
 • Komunikacija s partnerima i uspostavljanje novih partnerstava u zemlji i inostranstvu;
 • Učešće u pripremi izveštaja o sprovođenju projekta;
 • Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova BOŠ-a.

ŠTA BOŠ NUDI

 • Mogućnost daljeg angažovanja nakon plaćenog probnog perioda;
 • Mogućnost sticanja novih znanja i veština u podsticajnom radnom okruženju u skladu sa politikom razvoja zaposlenih;
 • Priliku za dodatno usavršavanje, učešće u međunarodnim događajima, umrežavanje i rad s mladim ljudima;
 • Saradnju sa mrežom partnerskih organizacija iz cele Srbije;
 • Rad na društveno odgovornim poslovima;
 • Priliku za realizaciju strateški važnih projekata u saradnji sa međunarodnim partnerima i donatorima.

PROCES SELEKCIJE

Proces selekcije sadrži tri koraka: pregled biografija i motivacionih pisama, testiranje elektronskim putem i intervju. Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o ishodu konkursa. 

PRIJAVLJIVANJE

CV i motivaciono pismo ne duže od jedne strane poslati do petka, 12. oktobra u 23:59h na imejl adresu konkurs@bos.rs