Treći poziv za predloge projekata VBF-a

Tirana– Regionalna saradnja ostaje jedan od glavnih izazova za region Zapadnog Balkana.

Posebno uzimajući u obzir sposobnost da saradnja pozitivno utiče na stabilnost regiona i donosi različite praktične koristi za građane i društva u regionu.

U tom smislu jačanje regionalne saradnje predstavlja suštinski uslov za ugovorne strane zapadnog Balkana, uključujući njihove aspiracije za članstvo u EU.

Opšti cilj Trećeg poziva za predloge projekata VBF-a je da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji, dobrosusedskom odnosu i jačanju regionalne kohezije.

Konkursna dokumentacija dostupna je na sajtu WBF-a.