Trening: Javno zagovaranje za bolje društvo

Forum civilne akcije Forca, kao lokalni Resurs centar, organizuje trening za javno zastupanje od 6. do 8.decembra 2019.godine.

Cilj održavanja treninga jeste pružanje znanja i priručnika organizacijama civilnog društva u prevazilaženju najčešćih problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, ali i izgradnji njihovih jačih i kvalitetnijih odnosa sa lokalnom samoupravom i drugim relevantnim subjektima u zajednici.

Trening javnog zagovaranja biće održan kroz  interaktivne sesije u okviru kojih će prisutni predstavnici/ce OCD dobiti ključne informacije i praktične savete o različitim temama, značajnim za njihov rad kao što su šta je javno zagovaranje, transparentno finansiranje programa i projekata udruženja, uključivanje OCD u procese donošenje odluka.

Javno zagovaranje obuhvata niz aktivnosti koje imaju za cilj da utiču na odluke donete od  strane državnih organa, internacionalnih institucija ili drugih moćnih organizacija.  Zagovaranje ima za cilj da utiče na ishode, uključujući odluke u vezi sa politikom i raspodelom resursa. 

Trening će se održati u Ivanjici od 6. do 8. decembra.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj trening možete se prijaviti ovde:

 

 

 

Forca Požega