Trening: Ljudska prava mladih i UN

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije pozivaju vas da učestvujete na treningu „Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za interakciju sa UN mehanizmima”, koji će se održati 16. i 17.oktobra 2019. godine Kragujevcu. 

Cilj treninga jeste da učesnike/ce upozna sa konceptom ljudskih prava mladih u kontekstu konvencija za zaštitu ljudskih prava usvojenih pod okriljem Ujedinjenih nacija, kao i sa mehanizmima zaštite ljudskih prava pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija, te ih informišu o mehanizmima zaštite pred ugovornim telima UN.

Trening je namenjen predstavnicima/ama organizacija mladih i za mlade, omladinskim radnicima i radnicama, te omladinskim liderima i liderkama sa teritorije Grada Kragujevca . Na trening se mogu prijaviti predstavnici/ce organizacija mladih i za mlade iz ŠumadijskogPomoravskogRasinskogRaškog Moravičkog okruga.
U prilogu ćete pronaći poziv kao i agendu treninga. Više informacija možete saznati i putem ovog linka: http://www.bgcentar.org.rs/jacanje-kapaciteta-organizacija-mladih-i-za-mlade-za-interakciju-sa-un-mehanizmima-16-i-17-oktobar-kragujevac/