Trening u vezi rodno odgovornog budžetiranja

The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) sa zadovoljstvom objavljuje poziv namenjen organizacijama civilnog društva, da se prijave za osnovne i napredne treninge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, koji će biti organizovani u okviru The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) projekta.

Organizacije civilnog društva, koje budu učestvovale na treninzima ujedno će moći da se prijave i za dodelu bespovratnih sredstava (grantove) za istraživanje i pripremu izveštaja o primeni rodno odgovornog budžetiranja i rodne analize budžeta ili budžetskih politika, uz odgovarajuću podršku stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodno odgovornog budžetiranja.

GBWN posebno poziva da se prijave ženske organizacije – organizacije koje se bave unapređenjem i ostvarivanjem prava žena, koje se bave zagovaranjem u ovoj oblasti, kao i one koje rade direktno sa ženama iz ranjivih grupa kao što su žene sa sela, osobe sa invaliditetom, siromašni, seksualne manjine itd.; “Think tank” organizacije – posebno onima koje rade na reformama, posebno onim relevantnim za proces pridruživanja EU – reformama u u obrazovanju, u oblasti starenja, omladinskih politika, reforme javne administracije itd, kao i organizacije civilnog društva čiji se rad odnosi na javne finansije (budžet ili javne nabavke) – odnosno koje se bave javnim finansijama, praćenjem budžeta i budžetske politike, nadgledanjem javnih nabavki.