Trening „Veštačka inteligencija i ljudska prava – Perspektive i rizici”

Beograd, 04.04.2023.

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) vas pozivaju da učestvujete na treningu za organizacije civilnog društva, aktiviste/kinje i branitelje/ke ljudskih prava Veštačka inteligencija i ljudska prava – Perspektive i riziciu okviru projekta Greater Internet Freedom, uz podršku Internews mreže.

Trening će biti održan u Prostoru “Miljenko Dereta” u Beogradu (Dobračina 55, Beograd), 6. aprila, od 10:00 do 16:00 časova.

Sa razvojem projekata i inicijativa obrade podataka primenom sistema veštačke inteligencije, a posebno onih koji dolaze od organa javne vlasti (poput sistema Socijalne karte, i biometrijskog nadzora nad javnim površinama), raste i potreba za razumevanjem rizika koje ovi procesi imaju na ljudska prava i slobode. Organizacije civilnog društva i branitelji/ke ljudskih prava trebalo bi da budu pripremljeni da ove rizike prepoznaju, i pruže adekvatnu zaštitu svojim korisnicima i korisnicama. Stoga, ovaj trening ima za cilj da učesnicima i učesnicama predstavi osnove funkcionisanja sistema veštačke inteligencije, kao i da unapredi njihovo razumevanje značaja podataka na kojima se ovi sistemi zasnivaju. Takođe, na treningu će biti predstavljeni postojeći mehanizmi zaštite prava, sa fokusom na pravo na zaštitu podataka o ličnosti, u slučajevima povreda koje nastaju primenom veštačke inteligencije, sa posebnim osvrtom na zaštitu pripadnika/ca vulnerabilnih grupa.

S obzirom da je trening predviđen za ograničen broj učesnika, potrebno je da svoje učešće potvrdite na email office@partners-serbia.org što pre, a ne kasnije od srede, 5. aprila 2023. godine.

Izvor: Partneri Srbija