Trening za trenere/ice: „Rad s mladima na smanjenju rizika od katastrofa, s osvrtom na ekologiju i pitanja rodne ravnopravnosti”

Objavljeno: 8. septembra 2023. godine

U okviru projekta „Povećanje spremnosti i učešća organizacija građanskog društva (OGD) i mladih u smanjivanju rizika od katastrofa (SRK) u Srbiji” uz podršku „Centra za istraživanje i kreiranje politika” Udruženje Fenomena sprovodi trening za trenere i trenerice.

Opšti cilj projekta je povećanje učešća i svesti OGD, mladih, javnosti i institucija o reformi bezbednosnog sektora, jačanju otpornosti i smanjivanju rizika od katastrofa (SRK) u Republici Srbiji. Ciljana teritorija je Sliv Zapadne Morave (centralna, južna i jugozapadna Srbija) odnosno 17 lokalnih samouprava, dok je očekivano učešće u projektu ciljnih grupa iz najmanje 10 lokalnih samouprava – 10 organizacija građanskog društva (OGD), 10 odeljenja za civilnu zaštitu (OCZ) i 10 srednjih škola.

Trening za trenere/ice (TzT) doprinosi unapređenju kapaciteta (znanja i veština) udruženja građana/ki za smanjivanje rizika od katastrofa i civilnu zaštitu, s rodnom i i ekološkom perspektivom. Konkretno, trening će nakon prijave i odabira organizacija pohađati 20 predstavnika/ca udruženja sa teritorije Sliva Zapadne Morave.

Obuka obuhvata sledeće teme: katastrofe – prirodne i ljudski uzrokovane, povezanost klimatskih promena i elementarnih nepogoda, rodni aspekti vanrednih situacija – izloženost žena i devojaka riziku od katastrofa i posledice katastrofa na žene, učešće žena i mladih u smanjivanju riziku od katastrofa, značaj civilne zaštite, zakonski okvir za smanjenje rizika od katastrofa (SRK) i odgovor javne uprave na potrebu za SRK, procena rizika, procena ranjivosti i kapaciteta, plan reagovanja zajednice – priprema, prevencija i zagovaranje, kako mladi razumeju vanrednu i kriznu situaciju, koliko su mladi spremni da se prilagode i reaguju. Navedeni program biće obogaćen temom multisektorske saradnje na SRK i ulogama različitih aktera u zajednici.

Na kraju obuke svi učesnici/e dobijaju predloge i uputstva za vođenje radionica sa mladima kao i formular za prijavu za učešće u narednom segmentu (organizovanje radionica za mlade). Obuka uključuje i izradu nacrta protokola o bezbednosti mladih koju će morati da usvoje sva udruženja koja žele da apliciraju za učešće u nastavku projekta.

Nakon treninga je predviđena podrška i nastavak saradnje sa tri udruženja građana/ki koja će dobiti priliku da održe radionice za 60 mladih iz najmanje tri srednje škole (svako udruženje će raditi sa 20 mladih u jednoj srednjoj školi).

Očekivano vreme za realizaciju radionica je novembar/decembar 2023.

Udruženje Fenomena pokriva troškove honorara za radioničarke/e i osveženja za đake srednjih škola. Radionice za mlade bi trebalo da traju jedan dan sa sledećim predloženim rasporedom – 2 sata teoretske radionice o SRK i značaju civilne zaštite i 2 sata praktične vežbe (na primer prve pomoći i gašenja požara) koje će udruženja realizovati u saradnji sa lokalnim ogrankom Crvenog krsta, hitne pomoći, vatrogasnih društava, planinarskih društava, Gorske službe spasavanja ili drugim srodnim organizacijama.

Cilj radionica koje će održati NVO nakon TzT je da informišu i motivišu mlade (srednjoškolce i srednjoškolke) za ovu temu, jer će Udruženje Fenomena nakon radionica organizovati kamp za grupu najmotivisanijih mladih koji će kroz online kampanju među vršnjacima/kinjama dalje širiti stečena znanja o SRK.

Na treningu za trenere/ice dobijate praktične alate i učite:

  • kako da u vašoj lokalnoj zajednici uradite procenu rizika od elementarnih i ljudskim faktorom izazvanih nepogoda (zemljotres, poplave, požari, saobraćajne nezgode, tehnološki udesi, pandemija itd),
  • kako da uradite procenu ranjivosti i kapaciteta zajednice, uključujući rodnu analizu katastrofa,
  • kako da osmislite plan reagovanja zajednice – priprema, prevencija i zagovaranje,
  • kako da mladima približite ove teme,
  • o važnosti protokola o bezbednosti u radu sa mladima.

 

Trening će se održati na Kopaoniku, od 10. do 12. oktobra.

Prijavu možete popuniti OVDE. 

Napomena: moguća je prijava do dva predstavnika/ce iz jedne organizacije (prijave poslati zasebno za svakog učesnika/cu). Udruženje Fenomena pokriva troškove treninga (smeštaj, ishrana, osveženje, radni materijal i predavanja), dok će putni troškovi biti refundirani u iznosu povratne autobuske karte.
Za više informacija o logistici, prevozu, smeštaju i slično možete se obratiti Udruženju Fenomena na: info@fenomena.org ili 062/1163938 (kontakt telefon asistenta na projektu). Za više informacija o sadržaju obuke možete se obratiti na 065/2305000 (kontakt telefon menadžerke aktivnosti).