U Šapcu „Ulaz slobodan“

U Šapcu je održan „Ulaz slobodan“, seminar o društvenom organizovanju i javnom govoru u u sklopu  projekta „Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji“.

Seminar je održan u prostorijama Kulturnog centra Šabac i učesnici su bili aktivisti i volonteri Saveza mladih Šabac, Centra za obrazovanje Premier i Pozorišnog kluba Šabac.

Kroz interaktivan rad, predavanje, deljenje primera i iskustava, učesnici su imali priliku da steknu nova znanja o društvenom organizovanju, liderstvu i nauče novu tehniku javnog govora koja će im pomoći pri pozivanju i uključivanju novih ljudi u njihove projekte/kampanje.