Učešće u realizaciji dubinskih intervjua – Istraživanje o položaju i potrebama mladih – MOS

Beograd, 25. oktobar 2018. godine –

Dubinski intervjui su deo ovogodišnjeg istraživanja Ministarstva i imaju za cilj prikupljanje informacija o položaju mladih i ključnim izazovima sa kojima se oni suočavaju. Kako nas je MOS obavestio, rezultati sa intervjua će biti prosleđeni Savetu za mlade i Radnoj grupi za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, kako bi bili iskorišćeni za unapređenje politika i mera omladinskog sektora.
Smatramo da je perspektiva, znanje i iskustvo članica KOMS-a ogroman resurs koji moramo da koristimo u ovim prilikama. Iz tog razloga pozivamo vas da učestvujete u realizaciji dubinskih intervjua i pomognete nam da bolje razumemo položaj i potrebe mladih u Srbiji.
Ljubazno vas molimo da obavestite svoje mlade, članove i članice koje rade sa mladima, omladinske radnike/ce, volontere/ke, vršnjače edukatore/ke o ovoj mogućnosti i ohrabrite ih da uzmu učešće. Posebno ohrabrujemo predstavnike/ce ranjivih grupa mladih da podele sa nama svoju perspektivu i učestvuju u ovom istraživanju.
Intervjui su u trajanju od oko 45 minuta- Za sve one koji nisu iz Beograda biće organizovani telefonski ili Skajp intervjui, a i ispitanici/e iz Beograda biće u mogućnosti da odaberu da li će razgovarati telefonom ili „uživo“.
Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete, molim vas da mi se javite do petka, do 15 časova. Potrebno je da pošaljete tom prilikom svoje ime i prezime, broj mobilnog telefona i naziv organizacije koju predstavljate na miljana.pejic@koms.rs.
Već početkom sledeće nedelje će prijavljeni/e kontaktirati istraživačka agencija kako bi se dogovorili oko termina intervjua.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili komentar u međuvremenu pošaljite mejl na miljana.pejic@koms.rs.