Udruženje žena Peščanik – Saopštenje za javnost

 

 

Objavljeno: 27. aprila 2022. godine

Udruženje žena Peščanik donosi Saopštenje za javnost o rezultatima istraživanja o ličnoj bezbednosti građanki i građana u Rasinskom okrugu u kontekstu pandemije virusa korona.

Tokom 2021. godine, Udruženje žena Peščanik je, u saradnji sa ženskim grupama i Mrežom žena Rasinskog okruga, sprovelo istraživanje među 220 žena, koje žive u seoskim i prigradskim naseljima u okrugu. Među ispitanicama je 31 Romkinja i 29 žena sa invaliditetom. Tema istraživanja bila je lična sigurnost i bezbednost građanki i građana tokom pandemije virusa korona.

Ispitanice smatraju da usluge koje obezbeđuje država, odnosno lokalne samouprave, tokom pandemije virusa korona nisu bile podjednako dostupne svim građanima i građankama. Ocenile su da je tokom pandemije svako bio ugrožen na svoj način, a najviše Romkinje i Romi, deca, starije osobe, siromašne i  osobe sa invaliditetom, kao i građanke starije od 65 godina. Ispitanice navode da su javne službe, (socijalna zaštita, policija, zdravstveni centri, škole, javni prevoz) bile neorganizovane i da su za to tražile izgovor u samoj krizi izazvanoj pandemijom, iako, kazale su ispitanice, ni u redovnim okolnostima ne funkcionišu u skladu sa potrebama građanki i građana. Mnogo usluga je, prema njihovim rečima, nedostajalo, jer su institucije radile smanjenim kapacitetom. Učesnice istraživanja smatraju da nije bilo nikog u lokalnoj zajednici ko bi prepoznao potrebe žena i, posebno, osetljivih grupa žena. Pomoć i podrška je nedostajala upravo najugroženijima.

Prema oceni isputanica, najteža situacija bila je u zdravstvu koje, prema njihovom mišljenju, ne zadovoljava potrebe građana i građanki ni inače. U selima su zatvorene zdravstvene ambulante još pre korone što je osobama koji žive na selu otežalo dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite, pogotovo kada znamo da tokom vanrednog stanja nije funkcionisao javni prevoz. Zdravstvena zaštita bila je usmerena na kovid pacijente i pacijentkinje, a zdravstvene kontrole i specijalistički pregledi kada je reč o drugim bolestima većinom su bili nedostupni i odlagani. „Nema lekara, nema medicinskih sestara, svi odlaze u inostranstvo ili u Kruševac u Kovid bolnicu“ reči su ispitanica.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Glasnije za osnovna prava“, koji je podržao Balkan Trust Fond za demokratiju.