Ujedinjeni protiv Kovida: Odgovori na najčešća pitanja oko vakcinacije

Ukoliko želimo da se pandemija virusom korona završi, ključnu ulogu ima dostizanje kolektivnog imuniteta. Kolektivni imunitet može da se razvije zaražavanjem ili vakcinacijom, i podrazumeva da 70-85% populacije razvije imunitet. Kako je teža klinička slika prisutna kod 20% zaraženih virusom, ukoliko ostavimo da se populacija prirodno prokuži imali bismo ozbiljne posledice. U trci sa novim sojevima, vakcinacija je ključna. Da bi se izbeglo nastajanje sojeva koji prevazilaze postvakcinalni imunitet, obuhvat vakcinacijom mora da bude veliki i brz. Jedinstvena situacija je da Srbija ima na raspolaganju čak četiri vakcine, i to u dovoljnoj meri, za sada. Međutim, za uspeh nisu dovoljne vakcine već vakcinacija, zato je edukacija i promocija vakcinacije najbitniji aspekt. Najveći broj ljudi je rezervisan i nedovoljno informisan o vakcinama da bi se odlučio na vakcinaciju i znao koju vakcinu da izabere. Zato je sledeći članak namenjen onima koji žele da dobiju više informacija o vakcinama ili da razumeju razlike među vakcinama.

UPK na dnevnom nivou odgovara na pitanja građana i ispod smo dali odgovore na najčešća pitanja o vakcinama. Ukoliko imate neko pitanje, kontaktirajte nas ili ostavite komentar ispod.

Antigen je supstanca koju prepoznaje naš stečeni imunski sistem (T- i B-limfociti). Kada prepozna delove antigena, imunski sistem pokreće mehanizme odbrane. U slučaju infekcije virusom korona, antigeni su proteini virusa, od kojih su najpoznatiji površinski protein S (šiljasti, spike protein) i unutrašnji protein virusa, N protein. S protein služi kao ključ kojim virus ulazi u naše ćelije. Više o strukturi virusa možete naći ovde i ovde. Antitela ili imunoglobulini (Ig) su glikoproteini koje B-limfociti stvaraju u odgovoru na antigen. Antitela se vezuju se za antigen i sprečavaju ulazak virusa u naše ćelije (neutrališu ga) ili ga obeleže kako bi ga druge ćelije uništile.