“Ulaz slobodan” u Novom Pazaru

U Novom Pazaru je održan drugi po redu seminar „Ulaz slobodan“ o društvenom organizovanju i javnom govoru.

Seminar se odrzao u prostorijama OSCE i na seminaru je ucestvovao 21 učesnik iz šest organizacija i četiri grada.  Od samog početka energija je bila na visokim niovu jer se ovaj trening očekivao, od strane prijavljenih, danima unapred.

Kako su učesnici prolazili delove o javnom govoru i organizovanju zajednice kroz razgovor se dolazilo do praktičnih primera kako i od strane samih učesnika tako i sa strane predavača koji su osim teorijske baze predavanje obogaćivali primerima iz stvarnog života.

Grupa se sastojala od učesnika koji već u nekoj meri rade sa ljudima, pa se motivacija za novim znanjima održala se tokom celokuonog trajanja seminara. U delu u kome se uči o javnom govoru učesnici su ocenili kao jako emotivno ali i ključno uključivanje ličnih motiva u javnom govoru kod gradjana zajednice.

Seminar održali Marina Pavlić i Nikola Pešić.