UN Women poziva organizacije civilnog društva

Objavljeno: 28. septembra 2022. godine

UN Women poziva ženske organizacije civilnog društva iz Srbije da se prijave na poziv za podnošenje predloga projekata koji ima za cilj podršku razvoju rodno osetljivih politika i programa kroz aktivno učešće žena u donošenju odluka i kreiranje izveštaja i preporuka zasnovanih na dokazima kao alata za zagovaranje i promene.

Ovaj poziv je raspisan u okviru trogodišnjeg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji II“ finansiranog od strane Evropske unije. Pravo učešća na pozivu imaju organizacije civilnog društva osnovane na teritoriji Republike Srbije, koje u Statutu kao jedan od ciljeva imaju definisanu rodnu ravnopravnost, prava žena i/ili borbu protiv diskriminacije, te imaju iskustvo, stručnost i prethodne rezultate rada u oblastima rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena, a posebno žena iz ugroženih grupa. Vrednost dodeljenog granta iznosiće minimum 25.000 evra, a maksimum 30.000 evra, a predviđeno je da sprovođenje traje maksimalno 12 meseci.

Više informacija o poželjnim projektnim aktivnostima možete pronaći u našem Vodiču, OVDE.

Izravan link ka sajtu UN Women nalazi se OVDE.

Onlajn info-sesija na kojoj će biti predstavljen poziv i sve ostale informacije od značaja za apliciranje i pripremu projekata će biti organizovana 14. oktobra 2022. godine od 10 do 12 časova.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više