Unapređenje prava žena kroz zagovaranje

Objavljeno: 9. februara 2024. godine

Završnu konferenciju projekta „Ostvarivanje prava žena u Srbiji kroz zagovaranje i aktivno učešće“ na kojoj će predstaviti postignute rezultate kroz aktivnosti, radionice i zagovaranje za unapređenje položaja žena na selu, realizovaće se u Zrenjaninu, 13. februara 2024. od 11 časova u multimedijalnoj sali skupštine grada.

UG FemPlatz i Zrenjaninski edukativni centar dugi niz godina rade na unapređenju rodne ravnopravnosti i položaja žena u svim sferama javnog i privatnog života. Tokom 2023. godine deo svojih aktivnosti su posvetile poboljšanju položaja žena sa sela podsticanjem njihovog umrežavanja, unapređenjem znanja i veština, prepoznavanjem ključnih poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju u ostvarivanju svojih prava.

Konferenciju će otvoriti Nevena Marčeta iz UN Women Srbija. Andrijana Čović, programska saradnica FemPlatz-a, će predstaviti temu u fokusu godišnjeg izveštaja o rodnoj ravnopravnosti i položaju žena u Srbiji za 2023. godinu koja se odnosi na položaj žena na selu. Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra će govoriti o postignutim rezultatima i izazovima u radu sa udruženjima žena sa sela i zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka lokalnim samoupravama.

Za prisustvo na konferenciji se možete prijaviti do petka, 9. februara 2024. na email adresu femplatz@gmail.com.

Izvor: FemPlatz

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više