Upitnik o građanskom aktivizmu i stavovima o budućnosti

Objavljeno: 22. novembra 2023. godine

Grupa istraživača sa Depatmana za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu sprovodi istraživanje o građanskom aktivizmu i stavovima prema budućnosti.

Primenom odgovarajućih upitnika biće ispitivane lične osobine i stavovi povezani sa načinom na koji pristupate društvenim pitanjima. Istraživanje nije povezano ni sa jednom političkom institucijom.

Istraživanju možete pristupiti OVDE.

Istraživanje je anonimno i traje oko 15 min.