Upitnik o internet bezbednosti i zaštiti društvenih mreža i sajtova

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) u narednom periodu (mart-april 2021. godine) planiraju organizovanje treninga na temu internet bezbednosti i zaštite društvenih mreža i sajtova, predviđenom za organizacije civilnog društva i neformalne inicijative građana.

Sa tim u vezi, Partneri Srbija moli da popunite sledeći upitnik o internet bezbednosti i zaštiti vaših društvenih mreža i sajtova. Vaši odgovori poslužiće Partnerima Srbija u daljem planiranju samog koncepta treninga, nakon čega će vam u nekom trenutku proslediti i pozivno pismo za trening, sa kompletnom agendom događaja.

Popunjavanje upitnika ne podrazumeva i prijavu na sam trening, već će pomoći da se utvrdi da li su i koliko su napadi na društvene mreže i sajtove organizacija i neformalnih inicijativa učestali, kao i da se što bolje pripremi događaj u dogovoru sa predavačem.

Ovaj trening predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Upitnik je dostupan na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwU_mJqFCxLM8gIQ-eObsel32-5SZVe_oZIYTBoICBlBgkWA/viewform