Upitnik o tehnološkim potrebama neprofitnih organizacija

Objavljeno: 20. aprila 2022. godine

Catalyst poziva organizacije civilnog društva da popune anketu, upitnik u okviru istraživanja o tehnološkim potrebama neprofitnih organizacija koje sprovode. Svrha ovog istraživanja je da se sazna kakvo je trenutno stanje, kao i kakve su potrebe neprofitnih organizacija i nezavisnih medija da bi uz korišćenje tehnoloških rešenja unapredile svoj rad.

Anketa je anonimna, a uvid u njene rezultate imaće isključivo istraživački tim Catalysta. Upitnik na srpskom jeziku nalazi se  OVDE.

Rok za popunjavanje upitnika je 30. april.

Slično istraživanje Catalyst je sporovodio i pre dve godine, pa u ovogodišnjem žele da saznaju koliko se situacija promenila i kako sada tehnologiju učiniti dostupnijom neprofitnom sektoru.