Uskoro „Dani socijalnih prava” u Beogradu

 

Objavljeno: 29. maja 2023. godine

Ovogodišnje izdanje Dana socijalnih prava održavaju se od 31. maja do 2. juna 2023. godine u Beogradu (Kafe bar 16, Cetinjska 15 a). Kao i prethodne godine, tokom Dana socijalnih prava okupiće se aktivisti i aktivistkinje i pojedinci koji se interesuju za pitanja zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji i regionu.

Ovogodišnji program usmeren je ka pitanjima koja su se u poslednje vreme pokazala kao izuzetno značajna za ostvarivanje i zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, pitanja tehnologije i njenog uticaja na ekonomska i socijalna prava, obrazovanja i mobilizacije za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava i pitanjima stambene krize koja preti da ugrozi ostvarivanje i drugih ljudskih prava, a ne samo prava na adekvatno stanovanje.

Program Dana socijalnih prava počinje radionicom o uticaju tehnologije na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava, gde će kolege iz odeljenja za istraživanje tehnologije i ljudskih prava Amnesty International i Share fondacija održati radionicu otvorenu za aktiviste i građane koji su zainteresovani da nauče više o tome kako tehnologije utiču na ostvarivanje ovih prava i na koji način se pozabaviti pitanjima transparentnosti i diskriminacije do koje dolazi u slučajevima upotrebe tehnologije.

Drugi dan Dana socijalnih prava biće obeležen okupljanjem alumni zajednice Škole ekonomskih i socijalnih prava. Tokom ovog okupljanja, prvo će predstaviti Zbornik radova polaznika i polaznica Škole, da bi kroz iskustva partnerske organizacije ABF iz Švedske, koja je poznata po svojim programima obrazovanja sindikata, kao i koleginica i kolega iz Srbije koji sprovode obrazovne programe, pokušati da dođu do odgovora na koji način je potrebno unaprediti postojeće programe kako bi se veći broj građana uključio u borbu za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava na lokalnom ili nacionalnom nivou.

Istog dana, očekuje se i razgovor o stambenoj krizi u Srbiji, koji će okupiti aktiviste, istraživače i organizacije koje se godinama bave za unapređenje prava na stanovanje u Srbiji i za vraćanje ovog pitanja u fokus javnosti. Ovi razgovori predstavljaju pokušaj da se osvetle uspešni primeri borbe za ova prava, kao i da se nađu odgovori na pitanja koja se tiču nemogućnosti mobilizacije i uključivanja građana u ove borbe. Takođe, tokom razgovora pričaće se i o inovativnim modelima koji mogu unaprediti priuštivost stanovanja i modelima za veće uključivanje građana u procese koji se odnose na razvoj gradova.

Poslednji dan programa predviđen je za okupljanje organizacija iz regiona, gde će se nastaviti razgovori o još bližem povezivanju organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Izvor: Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11