Viktimološko društvo Srbije zapošljava!

Objavljeno 16. januara 2023. godine

Viktimološko društvo Srbije je organizacija civilnog društva koja se 25 godina bavi  unapređenjem  prava žrtava, nezavisno od njihovih svojstava i vrste stradanja. Ključne aktivnosti VDS su zalaganje za promene zakona i prakse, podrška i pomoć žrtvama,  istraživanja i edukacije. Znanja dobijena istraživanjima koriste se za razvijanje programa pomoći i edukativnih paketa, kao i za zalaganje za promene. U svim svojim aktivnostima VDS neguje rodno senzibilni pristup i poklanja posebnu pažnju žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

VDS raspisuje konkurs za asistenta/kinju na projektnim i drugim aktivnostima koje sprovodi. Odabrani kandidati/kinje biće primljeni na plaćeni probni rad u trajanju od tri meseca, sa mogućnošću produženja na neodređeno vrem

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave radnu biografiju i motivaciono pismo, ne duže od jedne strane, najkasnije do utorka 31. januara 2023.g.  na: vdsrbija@gmail.com, sa naznakom u naslovu Prijava za poziciju asistenta/kinje.

Potrebne kvalifikacije:

 • Završen fakultet društvenih nauka: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; Filozofski  fakultet – smer za psihologiju, andragogiju, pedagogiju ili sociologiju; Fakulteta političkih nauka smer za socijalni rad i sl;
 • Odlične komunikacione karakteristike i veštine timskog rada;
 • Razvijene digitalne kompetencije (MS Office paket, korišćenje različitih web alata);
 • Napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika;
 • Prednost će imati kandidati/kinje sa iskustvom rada sa žrtvama i iskustvom rada u organizacijama civilnog društva.

Opis posla:

 • Pružanje direktne podrške žrtvama;
 • Podrška u planiranju i realizaciji projektnih aktivnosti;
 • Učestvovanje u istraživanjima i edukacijama koje realizuje VDS;
 • Podrška u organizaciji i realizaciji javnih događaja;
 • Podrška u kreiranju vesti za sajt i društvene mreže i pripremi odgovarajućih materijala;
 • Podrška u pripremi izveštaja o sprovođenju projekta i izvršenju drugih administrativnih zadataka.