VISA i Trag fondacija za žensko preduzetništvo

 

Objavljeno: 26. septembra 2023. godine

Kompanija Visa, u okviru novog ciklusa programa She’s Next,u partnerstvu sa Trag fondacijom, nastavlja sa podrškom ženskom preduzetnišvu u Srbiji. Program ima za cilj da osnaži kako trenutne tako i buduće preduzetnice, koje sprovode svoje poslovne ideje kao pojedinke, preduzetnice, direktorke/osnivačice malog i srednjeg preduzeća ili direktorke/osnivačice udruženja građana.

Pored stručne, mentrorske podrške, kompanija VISA pružiće i sledeće vidove podrške:

  • Tri preduzetničke ideje dobiće bespovratnu podršku u maksimalnom iznosu od 5.000 evra po projektu;
  • Biće kreirano 20 onlajn prodavnica za preduzetnice koje već imaju razvijen proizvod, ali im je potrebna podrška da ga plasiraju na tržište.

 

Prijava se može izvršiti za jedan od ova dva vida podrške.

Za finansijsku podršku mogu se prijaviti:

  • Fizičko lice
  • Preduzetnica
  • Privredno društvo
  • Udruženje građana sa registrovanom privrednom delatnošću

 

Za podršku u vidu kreiranja onlajn prodavnice mogu se prijaviti:

  • Preduzetnica
  • Privredno društvo
  • Udruženje građana sa registrovanom privrednom delatnošću

Prijava se vrši popunjavanje onlajn prijavnog formulara.

Ukoliko se prijavljujete za finansijsku podršku, potrebno je da priložite i budžet u kome ćete  jasno prikazati na koji način planirate da utrošite dodeljena sredstva.

Prijavu možete podneti do 24. oktobra 2023. godine, do kraja dana.

Rezultati prvog kruga selekcije biće objavljeni do kraja oktobra, dok se objava finalista očekuje polovinom novembra.

Više informacija o konkursu, uslovima i načinima prijave, rokovima, kriterijumima za selekciju i načinu selekcije, možete pronaći u Pravilniku konkursa

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa konkursom, pišite nam na: shesnext@tragfondacija.org.

Izvor: Trag fondacija