Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

„Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji” nastao je pre 10 godina, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa.

Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. U međuvremenu su se timu priključile i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći.

Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, institucijama, malim i srednjim preduzećima, pojedincima i drugim zainteresovanim stranama, koje su i do sada u velikoj meri koristile ranija izdanja Vodiča.

Nakon jedanaest štampanih i jednog elektronskog izdanja Vodiča, naš tim ima zadovoljstvo da vam predstavi novo, unapređeno izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja koje vam stavlja na raspolaganje i nove mogućnosti kao što su:

-uvid u aktuelne konkurse sa podacima i praktičnim uputstvima o uslovima za apliciranje

-uvid u bazu međunarodnih i domaćih izvora finansiranja sa osnovnim podacima o vrstama podrške koju pružaju, oblastima koje podržavaju, potencijalnim korisnicima, geografskoj oblasti delovanja i sl.

-brza i jedonostavna pretraga donatora i konkursa

-dostupnost ažuriranih informacija

 

Postoji i mogućnost davanja povratne informacije, što će nam omogućiti da prilagodimo bazu na način da u potpunosti odgovara vašim potrebama.

Namera našeg tima je da kreiranjem unapređene, sveobuhvatne baze informacija o mogućnostima za finansiranje različitih aktivnosti, doprinesemo demokratizaciji društva i većoj participaciji građana, kao i da podstaknemo saradnju među različitim akterima u društvu.

Zahvaljujemo se svim saradnicima, donatorima i institucijama koji su dali svoj doprinos u kreiranju ovog izdanja Vodiča.

 

Elektronskom izdanju Vodiča koji se kontinuirano i blagovremeno dopunjuje možete pristupiti na linku ispod.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više