Vodič kroz Zakon o prekršajima – moja prava i obaveze

Objavljeno: 28. aprila 2022. godine

Otvorena vrata pravosuđa – projekat koji realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa – objavljuje „Vodič kroz Zakon o prekršajima – moja prava i obaveze” u saradnji sa Forumom sudija Srbije.

Od svih kaznenih dela u našem pravnom sistemu (krivičnih dela i privrednih prestupa), prekršaji su daleko najbrojniji. Prekršaji predstavljaju blaže povrede javnog poretka i kao takvi često se samo po posledici razlikuju od krivičnih dela. Predviđeni su zakonima, uredbama, odlukama gradova i odlukama opština. Prekršaji se propisuju u najrazličitijim oblastima društvenog života: saobraćaja, javnog reda i mira, poreza, finansija, carina, radnih odnosa, zaštite na radu, informacija od javnog značaja, ekologije i drugim oblastima. Jedna od značajnih specifičnosti prekršaja je to što, za razliku od krivičnih dela i privrednih prestupa, učiniocu se ne može izreći uslovna osuda. Zbog brojnosti prekršaja, velika je verovatnoća da svako od nas učestvuje u ovom postupku bilo kao okrivljeni, oštećeni ili u nekom drugom svojstvu.

„Vodič kroz Zakon o prekršajima“ je namenjen upravo onima koji dolaze u dodir s prekršajnim postupkom, kao i onima koji bi želeli nešto više da znaju o ovoj temi, prikazanoj bez citiranja zakonskih odredbi, jednostavnim i razumljivim jezikom, uz poneki primer. Pojedini prekršajni instituti, kao i procesne norme, prikazani su u relativno jednostavnom obliku i kao takvi ne mogu u potpunosti da zamene adekvatnu pravnu pomoć ili savet advokata ukoliko smatrate da Vam je potreban. Takođe, navedeni praktični primeri su samo instruktivnog karaktera radi boljeg razumevanja prikazanih odredbi Zakona o prekršajima.

Vodič možete preuzeti OVDE.