Volonterski centar Vojvodine traži Programskog koordinatora/koordinatorku

Objavljeno: 7. jula 2023. godine

Volonterski centar Vojvodine (VCV), udruženje osnovano 2005. godine, čije su aktivnosti bazirane su na neformalnom obrazovanju kao i na podizanju svesti o različitim relevantnim društvenim i ekološkim temama: organizuju radionice, seminare, treninge, volonterske i druge solidarne akcije, podržavaju učešće mladih, omladinskih radnica/ka i drugih u volonterskim i edukativnim aktivnostima na lokalu, u regionu i šire.

 Ovom prilikom  šire svoj tim, i zapošljavaju programsku koordinatorku/koordinatora.

U nastavku se nalaze očekivanja kao i ono što VCV nudi, a početak angažmana je 01.09.2023. godine.

 • Aktivno tražite konkurse i identifikujete potencijalne nove donatore radi osiguranja finansijske održivosti organizacije
 • Osmišljavate i pišete nove projektne predloge
 • Održavate kontakte sa donatorima
 • Sprovodite i vodite tekuće projekte u saradnji sa saradnicima/cama
 • Vodiue projektnu dokumentaciju, u saradnji sa saradnicom za administraciju
 • Dokumentujete sprovođenje aktivnosti i ostvarene rezultate
 • Održavate i inicirate komunikacije/kontakte sa lokalnim i međunarodnim partnerima, mrežama i dr.
 • Učestvuješ na sastancima na lokalnom i međunarodnom nivou, onlajn kao i uživ
 • Identifikujete nove partnere, saradnice/ke u vidu inicijativa, udruženja, pojedinki/aca i dr
 • Sazivate i održavate sastanke sa Upravnim odborom, saradnicama/ima, volonterkama/ima, članicama/ovima i dr.
 • Pišete i podnosite izveštaj o radu
 • Održavate društvene mreže: osmišljavate i objavljujete sadržaje, kreirate vizuale, u saradnji sa drugima

 

Kandidatkinje/i sa ovim znanjima, veštinama i vrednostima imaće prednost:

 • Radno iskustvo u relevantnoj oblasti civilnog sektora: najmanje 2 godine
 • Iskustvo u pisanju projektnih predloga: najmanje 2 odobrena projekta
 • Iskustvo u koordinaciji i implementaciji projekata: najmanje 2 godine
 • Volontersko iskustvo: najmanje 2 godine
 • Poznavanje i poštovanje principa neformalnog učenja i obrazovanja
 • Iskustvo u realizaciji programa i aktivnosti neformalnog obrazovanja
 • Poznavanje i poštovanje principa omladinskog rada
 • Iskustvo u omladinskom radu i/ili radu sa mladima, otvorenost ka mladima iz različitih grupa i različitog identiteta
 • Poznavanje lokalnog i regionalnog konteksta rada civilnog sektora
 • Poznavanje pravnih okvira funkcionisanja NVO u Republici Srbiji
 • Odgovornost, samoinicijativa, pouzdanost, samostalnost u radu
 • Posvećenost, dostupnost i izražena komunikativnost, raspoloživost za saradnju
 • Interkulturalna senzitivnost, otvorenost ka različitosti
 • Spremnost za učenje i razvoj
 • Aktivno korišćenje engleskog jezika
 • Aktivno korišćenje društvenih mreža
 • Aktivno korišćenje računara, Ofis paketa, Gugl paketa, Kanve (Canva.com)

 

Takođe, prednost imaju osobe koje:

 • Imaju stečeno obrazovanje u oblasti omladinskog rada, pedagogije, sociologije, socijalnog rada ili su na završnim godinama navedenih studijskih programa
 • Imaju veštine upravljanja, koordinisanja i timskog rada
 • Imaju regionalno/međunarodno volontersko iskustvo i/ili iskustvo učešća u međunarodnim aktivnostima kao što su omladinske razmene, treninzi i dr.

 

VCV nudi zaposlenje sa punim radnim vremenom (40 sati nedeljno) iz kancelarije (u Omladinskom centru CK13, u Novom Sadu), sa ugovorom o radu na određeno vreme, mogućnost povremenog rada od kuće, povremeni terenski rad – radi sprovođenja sastanaka, poseta, volonterskih akcija i dr.

Moguća su putovanja u inostranstvo (u trošku organizacije) za sastanke, seminare i dr, prilike za umrežavanje sa srodnim incijativama i organizacijama na lokalu, u regionu i šire, mogućnost učestvovanja na obukama, radionicama i sl. Prostor za sprovođenje sopstvenih ideja i inicijativa, priliku za lični i profesionalni rast i razvoj.

Radno vreme je uobičajeno od 9 do 17 časova, od ponedeljka do petka. Prva 2 meseca predviđen je plaćeni probni rad, uz mogućnost produženja ugovora.

Način prijave: radnu biografiju (CV) i motivaciono pismo poslati Volonterskom centru Vojvodine mejlom (konkursi.vcv@gmail.com) sa naslovom „Prijava za posao”.

Rok za prijave je 03.08.2023, do kraja dana.