VTO i vakcinacija protiv COVID-19 infekcije

Postoje različiti tipovi COVID-19 vakcina u razvoju (mRNA, proteinska podjedinica i vektor) i u različitim su fazama odobrenja u EU. U vreme objavljivanja, samo su mRNK COVID-19 vakcine (Comirnati vakcina iz kompanije Pfizer / BioNTech i COVID-19 vakcina Moderna) odobrene za upotrebu u EU, nakon pregleda Evropske agencije za lekove (EMA) i odobrenja Evropske komisije. U državama članicama EU prve vakcine protiv COVID-19 davane su od 27.12.2020. U drugim zemljama, poput Velike Britanije i SAD-a, takođe su odobrene vakcine i uvedeni programi vakcinacije.

Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) preporučio je nacionalne strategije vakcinacije zasnovane na utvrđivanju prioriteta grupa sa rizikom od ozbiljnog COVID-19, kao i onih sa povećanim rizikom od izloženosti i daljeg prenosa SARS-CoV-2 (npr. u profesionalnim uslovima).

Nedavni ECDC pregled planova EU za vakcinaciju pokazuje da će muškarci i žene u reproduktivnom dobu, od kojih neke žene mogu biti u drugom stanju ili planiraju trudnoću VTO metodom, biti uključeni u ove programe na osnovu njihovog individualnog rizika od teške COVID-19 infekcije i / ili profesionalne izloženosti.

Iako se po pravilu sve inaktivirane vakcine, koje su zasnovane na toksoidima, smatraju sigurnim za upotrebu tokom trudnoće, postavljaju se specifična pitanje koja još uvek nemaju konkretan odgovor – da li je vakcinacija osoba u reproduktivnom dobu specifična? Između ostalog postavljaju se sledeća pitanja:

– Da li muškarci i žene treba da prime vakcinu COVID-19 pre pokušaja začeća?

– Da li bi parovi koji su primili vakcinu protiv COVID-19 trebali da odlože začeće, a ako je odgovor da, za koliko dugo?

– Treba li treba trudnice vakcinisati?

Da li muškarci i žene treba da prime COVID-19 vakcinu pre pokušaja začeća?

Nedostaju informacije o mogućem efektu vakcinacije protiv COVID-19 na tretman potpomognute oplodnje ili buduću trudnoću. Podaci o vakcinama Pfizer/BioNTech i Moderna) navode da studije na životinjama „ne pokazuju štetne efekte u trudnoći“. Međutim, podaci tokom trudnoće su, kako kažu, „vrlo ograničeni“, bez podataka o dojenju. Kao rezultat toga, ESHRE ne može dati preporuke o tome da li muškarci i žene koji pokušavaju da zatrudne uz pomoć potpomognute reprodukcije treba da prime vakcinu pre početka lečenja.

Žene koje imaju pridružene bolesti koje ih izlažu većem riziku od COVID-19 i/ili komplikacijama u trudnoći, treba da razmotre vakcinaciju pre pokušaja začeća. Isto pravilo važi i za one žene koje su izloženije virusu i teško im je da ga izbegnu.

ESHRE preporučuje da muškarcima i ženama koji žive u zemljama u kojima vakcina nije dostupna, ili odluče da ne budu vakcinisani, ne treba onemogućiti pristup tretmanima potpomognute oplodnje.

Da li bi parovi koji su primili vakcinu protiv COVID-19 trebali da odlože začeće, a ako je odgovor da, za koliko dugo?

Postoje različita gledišta u pogledu potrebe za odlaganjem začeća nakon vakcinacije. Izgleda razborito odložiti početak tretmana uz pomoć IVF-a (davanje uzoraka sperme, stimulacije jajnika, transfera embriona) za najmanje nekoliko dana nakon završetka vakcinacije (tj. nakon druge doze) kako bi se ostavilo vremena da se imunski odgovor slegne.

U nedostatku informacija o uticaju vakcine na oocite (jajne ćelije) i spermu, implantaciju embriona i ranu fazu trudnoće, i kako bi se ostavilo vremena za razvoj antitela, mogao bi se razmotriti oprezniji pristup (tj. odložiti početak ART tretmana do 2 meseca).

IVF ne bi trebalo započinjati kod žena koje su imale značajne neželjene efekte od vakcinacije protiv COVID-19 (poput alergijske reakcije) i dok ih lekar ne smatra sposobnim za trudnoću.

Da li treba vakcinisati trudnice?

Kao što je navedeno u prethodnim ESHRE dokumentima sa smernicama, trudnice sa COVID-19 imaju veći rizik od težih bolesti. Vakcine protiv bolesti poput tetanusa, hripavca i gripa opisane su kao sigurne tokom trudnoće. Međutim, bezbednost COVID-19 vakcina u trudnoći kod ljudi do danas nije procenjena.

Za vakcine Pfizer/BioNTech i Moderna, EMA navodi da odluku o tome da li će se vakcina koristiti kod trudnica treba doneti u bliskom savetovanju sa zdravstvenim radnikom nakon razmatranja individualnih koristi i rizika. Slični saveti se daju o primeni tokom trudnoće i dojenja za vakcinu Oxford/ AstraZeneca (ChAdOk1-SARS-CoV-2), nedavno odobrenu u Velikoj Britaniji.

Trudnice treba informisati o nedostatku dugoročnih ljudskih studija o vakcinaciji protiv Covid-19, ali ih ne treba isključiti iz programa vakcinacije.

Vakcinacija osoblja

Vakcinacija zdravstvenih radnika ima za cilj njihovu zaštitu i smanjenje rizika od prenosa. Osoblje IVF klinika čine zdravstveni radnici i treba im dati prioritet pri vakcinaciji na osnovu individualnih rizika i koristi.

Rezime preporuke i razmatranja

  • ESHRE preporučuje da muškarci i žene mogu imati pristup IVF tretmanima i takav pristup ne bi trebalo da zavisi od dostupnosti COVID-19 vakcina ili od odluke pojedinačnih pacijenata o vakcinaciji.
  • Kod muškaraca i žena koji primaju vakcinu, čini se pametnim odlaganje IVF tretmana najmanje nekoliko dana nakon završetka vakcinacije.
  • Odluka o tome da li će se vakcina koristiti kod trudnica treba da se donese u bliskom savetovanju sa zdravstvenim radnikom nakon razmatranja koristi i rizika.
  • Trenutno nema informacija o ulozi vakcinacije kod pacijenata i osoblja koji su imali COVID-19 bolest i mogli su razviti imunitet.
  • ESHRE preporučuje praćenje ishoda tretmana uz pomoć potpomognute reprodukcije i njihovo upoređivanje kod vakcinisanih i nevakcinisanih pacijenata.
  • ESHRE poziva proizvođače COVID-19 vakcina da podele sve relevantne informacije i savete o vakcinaciji kod trudnica i parova koji razmišljaju o trudnoći.
  • U ovoj fazi ne postoje informacije o bezbednosti različitih vrsta vakcina tokom IVF tretmana ili trudnoće i ne može se dati preporuka koja je sigurnija za muškarce i žene koji žele potomstvo.

Ukoliko imate bilo koje pitanje možete kontaktirati Centar za vantelesnu oplodnju na 0800 333 030 ili direktno Udruženje Šansa za roditeljstvo na 061/624-5224.