Webinar: jednaki i „jednakiji“

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“ koji će biti organizovan u sredu 9. decembra 2020. godine u 10 časova.

Za učešće na webinaru možete se prijaviti  OVDE do utorka 8. decembra 2020. do 23:59h.

Moderator će biti Miloš Milovanović, producent/presenter televizije N1, a panelisti Svetlana Stefanović, ekspertkinja za mentorstvo i rodnu ravnopravnost, i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti

U okviru teme koliko inovacije mogu da pomognu u industrijskom razvoju zemlje, razgovaraće se i tome:

  • Zašto su jednake šanse važne za razvoj društva?
  • Kolilo je važno osnaživanje devojčica i žena u svim segmentima – politički, ekonomski, obrazovni, medijski?
  • Koji je značaj žensko-ženskog mentorstva za lični i profesionalni razvoj žena?
  • Zašto je bitno raditi na promovisanju socijalne, ekonomske i političke inkluzije bez obzira na druge karakteristike? (starost, pol, rasu, etničku pripadnost, poreklo, religiju, ekonmski ili drugi status)
  • Smanjenje nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja i diskriminacije po svim osnovima (socijalnim, ekonomskim i političkim)
  • Starenje i ciljevi održivog razvoja

Cilj webinara je da skrene pažnju na značaj smanjenja nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja diskriminacije po svim osnovama (socijalnim, ekonmskim i političkim), kao i na značaj pormovisanja socijalne, ekonomske i političke inkluzije, te da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zanteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu važnu temu.

Webinar „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 10 – Smanjenje nejednakosti.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Takođe, pozivamo vas da se prijaviteza učešće na godišnjoj konferenciji  Platforme „Održivi razvoj za sve“8. i 9. decembra 2020. godine pod nazivom „AGENDA 2030 – U susret novim izazovima“.