Who’s Right Festival in Podium Mozaïek in Amsterdam-West

Beograd, 19. novembar 2018. godine– URGENT Foundation|Tertium Amsterdam pozivaju sve zainteresovane da se pridruže Who’s Right Festivalu i tako obeleže međunarodni dan ljudskih prava 10. decembra 2018.godine u Podium Mozaïek u Amsterdamu. Jedan deo Festivala je i “Bar aktivista” gde će svi pristuni imati mogućnost da kroz “speed date”  komuniciraju sa svojim kolegama koji rade u interesu zaštite ljudskih prava u Holandiji i inostranstvu. Aktivisti za ljudskih prava mogu razgovarati sa posetiocima direktno ili putem video poziva.

Cilj svega je da se stvori dijalog i razmena mišljenja i iskustava aktivista ljudskih prava i zainteresovanih posetilaca, a kako bi se povećala svest o pitanjima ljudskih prava i njihovoj zaštiti.

Bar aktivista će se održati 10. decembra 2018. godine od 18-20h i 21-23h. Aktivisti će imati 3 razgovora svakog sata sa jednom ili 2 osobe o njihovom radu, motivacij, izazovima i pravnim lekovima.

Uslovi za učešće putem video poziva su dobro poznavanje engleskog jezika i stabilna internet konekcija. Prijave možete poslati na e- mail: activistenbar@tertium.nl