Youthpass zapošljava

Beograd, 21. novembar 2018. godine- Youthpass je objavio konkurs za posao na poziciji savetnika za obrazovanje, ćija će uloga biti razvijanje i sprovođenje različitih mera za podršku kvalitetnoj implementaciji Youthpass programa u Evropi. Posao će obuhvatiti razvoj obrazovnih aktivnosti i materijala, kao i doprinos sveukupnom razvoju Youthpass-a, u različitim aspektima delovanja.

Više o opisu zadataka, uslovima i drugim detaljima vezanih za konkurs možete pročitati ovde.

Rok za apliciranje je 2. decembar 2018. godine.

Ako imate pitanja o konkursu, možete se obraiti na e- mail: kristiina@salto-youth.net.