Za dostojno izveštavanje o siromaštvu

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija objavljuje poziv novinarima i medijskim fotografima za učešće na Konkursu za Nacionalnu nagradu za dostojno izveštavanje o siromaštvu i socijalnoj isključenosti “REFLEKSIJA” (u daljem tekstu Nagrada za dostojno izveštavanje).

Nagrada za dostojno izveštavanje dodeljuje se za novinarske radove i medijske fotografije koji se bave temom siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja. Nacionalna Nagrada za dostojno izveštavanje se četvrti put dodeljuje u Srbiji i predstavlja netipičnu nagradu, s obzirom da je žiri koji će ocenjivati novinarske radove sastavljen isključivo od osoba sa iskustvom siromaštva i socijalne isključenosti (nezaposleni mladi, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, korisnici socijalnih usluga i dr.). Cilj ustanovljenja Nagrada za dostojno izveštavanje je promocija dostojnog i ne-senzacionalističkog izveštavanja o siromaštvu, koje prikazuje različite aspekte i oblike siromaštva, sa poštovanjem predstavlja osobe koje žive u siromaštvu i bavi se dubljim posmatranjem fenomena siromaštva i njegovim uzorcima.

Više o nagradi, smernicama i načinu konkurisanja pročitajte na POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU – Refleksija 2020 – 2021