ZA DRUGARSTVO – Podržimo pokretanje prvog socijalnog preduzeća u Kragujevcu!

Beograd, 08.08.2022.

Na sajtu donacije.rs pokrenuta je kampanja prikupljanja sredstava za pokretanje prvog socijalnog preduzeća u Kragujevcu. Do kraja kampanje ostalo je još 6 dana, a do ciljane sume potrebno je prikupiti još 47%, odnosno više od 600 hiljada dinara.

Udruženje „Zadrugarstvo” osnovale su početkom 2022. godine porodice osoba sa teškoćama u razvoju, sa ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života kroz uključivanje u programe rada. Njihoa misija je da osnuju prvo socijalno preduzeće u Kragujevcu koje će obučavati i profesionalno angažovati osobe sa razvojnim smetnjama, sa ciljem uključivanja i drugih socijalno ugroženih grupa u budućnosti. Priotitet je da za korisnike osiguraju okruženje u kome će oni imati priliku da ispolje svoju kreativnost, razviju manuelne veštine, da se radno osposobe i angažuju.

Nakon navršenih 30 godina, osobe sa teškoćama u razvoju imaju ograničen pristup socijalnim programima i servisima u Kragujevacu. Dok u Beogradu postoje pojedine inicijative, na teritoriji centralne Srbije trenutno nema socijalnih programa koji osobama sa razvojnim smetnjama pružaju mogućnosti da razvijaju svoje veštine, radno se obučavaju i profesionalno usavršavaju.

Za pokretanje radionice za recikažu i proizvodnju papira u Kragujevcu potrebno je obezbediti početna sredstva u iznosu od 1.200.000 RSD. Svojom donacijom možete pomoći  da se ova sredstva osiguraju i da u septembru prva grupa zadrugara krene sa radom.

Izvor: donacije.rs