Zastarelo 129 prijava državnih revizora

Sudeći po istraživanjima Bečejskog udruženja mladih u okviru projekta „Budućnost slobode informacija u Republici Srbiji“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, sudovi i tužilaštva ne sprovode određene zakone na odgovarajući način.

Svoje viđenje situacije u oblasti postupanja pravosudnih organa u predmetima gde je prijave podnela Državna revizorska institucija nakon izvršene revizije poslovanja i završnih računa, „bumovci“ su predstavili u Gradskoj kući Bečej.
– Bavili smo se preteklih godinu dana rezultatima rada pravosudnih organa u vezi sa predmetima koje je podnele Državne revizorske institucije i na primerima nekoliko lokalnih sredina ustanovili da tu stvari nisu u najboljem redu. Naš istraživački rad objavili smo u publikaciji „Pravosuđe pod lupom“, gde se vidi da smo obradili oko 700 okončanih predmeta, a akcenat je bio na primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog začaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – pojasnio je u ime projektnog tima predsednik bečejskih „bumovaca“ Aleksandar Đekić.
U publikaciji je obrađena i analizorana trećina od ukupno 2.165 podnetih prekršajnih prijava državnih revizora od 2010. godine, po kojima je do sada doneto 1.222 osuđujuće presude, 31 oslobađajuća, u 210 slučajeva je doneto rešenje o obustavljanju postupka i 11 rešenja o prekidu i odbacivanju postupka, što znači da je 691 predmet u radu. Državni revizori si podneli i 263 krivične prijave, od kojih je 129 zastarelo, 50 je odbačeno po principu oportuniteta, 37 je odbačeno, po dve su oslobađajuće i osuđujuće presude, a 43 prijave su u radu.
-Na uzorku koji čine svi prekršajni sudovi i sva osnovna i viša javna tužilaštva, putem istraživanja ustanovljeno je kršenje odredaba pomenuta dva zakona, i to u velikoj meri, od onih organa koji moraju biti primer dobre prakse poštovanja zakona. Jedna od preporuka je da se naprave zakonske izmene i da se načelo oportinuiteta ne primenjuje u delima protiv službene dužnosti u postupcima kada državni revizori podnesu krivičnu prijavu protiv funkcionera – reklaje članica projektnog tima Ana Aćimov.
Pored istraživanja Bečejskog udruženja mladih, realizaciju projekta „Budućnost slobode informacija u Republici Srbiji“ sproveli su i Partneri za demokratske promene Srbije, Biro za društvena istraživanja i Pravni skener.
V. Jankov (Dnevnik)