Završno akivističko druženje – Menjamo zajedno

Objavljeno: 30. januara 2024. godine

Aktivistički centar GRAD je poslednjih godinu dana posvećen jačanju aktivizma u regionima Podunavlja i Braničeva.

U toku prethodne godine, mapirano je preko 30 inicijativa u 11 gradova ova dva okruga, održano preko 60 sastanaka u GRAD-u i u mestima odakle su inicijative.
Inicijative su mapirane veoma temeljno, prema više različitih kriterijuma. Birani su aktivni građani, grupe i organizacije, ljudi sa vizijom boljeg mesta i idejama koje pomeraju granice.
Različite akcije ovih inicijativa podržane su  aktivističkim karavanima koji su se tokom leta održali u 10 gradova i okupili preko 300 građana. Ovi karavani bili su inspiracija za sve aktiviste – jer su na licu mesta, u razgovoru s građanima, mogli da čuju kako svi oni vide svoje mesto i šta žele da bude bolje, a u isto vreme edukovali su građane o aktivizmu i zainteresovali ih da i sami postanu aktivni pojedinci u svom društvu.
Na konkursu „Menjamo zajedno” preko 20 inicijativa poslalo je prijave s idejama za bolje mesto. Sedam inicijativa, pobedile su na ovom konkursu i dobile su finansijsku i mentorsku podršku aktivističkog centra GRAD.
Na pet treninga u GRAD-u, ideje ovih inicijativa su, uz pomoć mentora, prerasle u ozbiljne projekte koji su više nego uspešno sprovedeni i rezultati njihovih akcija su itekako vidljivi, što na terenu, na društvenim mrežama, online i štampanim medijima i, naravno, na sajtu menjamozajedno.rs,
Tokom konferencije, inicijative su predstavile svoj rad, akcije, izazove s kojima su se suočavali i planove za buduće akcije. Aktivistički centar GRAD nastaviće da i u ovoj godini podržava aktiviste u regionu.

Izvor i fotografija: pro.tok21