Zbog heftalice ukinuto Potrošačko savetovalište u Leskovcu

„Prijava Udruženja „Narodni parlament“ iz Leskovca nije dostavljena na način koji je zahtevan u tekstu Konkursa, odnosno stranice prijave nisu uvezane“, navodi se u Listi vrednovanja i rangiranja koju je objavilo Ministarstvo trgovine na svojoj Internet prezentaciji, a na osnovu odluke Komisije za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. Godinu.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu su bila neophodna Potrošačkom savetovalištu jugoistočne Srbije da nastavi od kraja septembra 2019. godine sa neposrednim pružanjem usluga potrošačima.

Narodni parlament ističe da je od 26. septembra 2016. godine do kraja jula 2019. godine vodio Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije.

“U kontinuitetu, tokom ovog perioda, pomagali smo hiljadama potrošača iz cele zemlje da ostvare svoja individualna potrošačka prava i što je još značajnije, vršili smo inače prethodno nezabeležen sistemski uticaj na prava miliona potrošača u Srbiji”, ističe se u saopštenju Narodnog parlamenta.

Napominje se da je Potrošačko savetovalište  pokrenulo ukupno 46 inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije i da je po broju uspešno okončanih inicijativa, i po broju potrošača kojima su ove inicijative pružile praktične koristi, apsolutni  lider u oblasti zaštite kolektivnih prava potrošača u Srbiji.

Stekli smo, međutim,  utisak tokom više godina saradnje sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije da pojedinci koji rade u Sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine ne dele našu viziju zajedničkog rada i saradnje potrošačkih organizacija i Ministarstva na unapređenju prava potrošača u Srbiji, naglašava se u saopštenju.

Ovaj naš utisak očigledno nije neopravdan jer kako bi drugačije objasnili činjenicu da smo eliminisani sa Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu zato što smo zaboravili da zaheftamo stranice projektne prijave, ističe Narodni parlament I pita se “da li je u interesu prava potrošača u Srbiji da nam se u najvećem delu onemogućava dalji rad na unapređivanju prava potrošača, a sve zarad heftalice”.