“Znamo da je važno – mentalno zdravlje – a koliko u njega ulažemo?” – III Beogradski festival mentalnog zdravlja

Beograd, 20.09.2023.

Pod sloganom “Znamo da je važno – mentalno zdravlje – a koliko u njega ulažemo?”, Pokret za mentalno zdravlje od 10. septembra do 13. oktobra organizuje III Beogradski festival mentalnog zdravlja.

Kao i prethodnih godina, Festival se održava u cilju podizanja svesti javnosti o značaju brige o mentalnom zdravlju, ali i kao apel donosiocima odluka da preduzmu sve neophodne korake u cilju unapredjenja postojećih sistema zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji. Da unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji treba da bude trajni prioritet, najbolje pokazuju društvene okolnosti, kao što su tragični majski događaji, ali i posledice pandemije, finansijska kriza i druge nepovoljne okolnosti koje predstavljaju faktore rizika za razvoj psihičkih teškoća.

Nedavna istraživanja pokazala su da se oko trećine stanovništva Srbije može smatrati psihološki ugroženim (PIN, 2022), dok su kod svake šeste osobe prisutne smetnje koje zaslužuju pažnju kliničara. Ono što posebno zabrinjava je i da se samo jedna trećina osoba sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja obraća za pomoć stručnim službama (Cov2Soul, 2022) – kao glavni razlozi, a zbog nedovoljne dostupnosti besplatnih usluga podrške, izdvajaju se nedostatak finansija, ali i samostigmatizacija, kao posledica duboko ukorenjenih predrasuda u društvu o problemima mentalnog zdravlja (PIN, 2022).

Prva nedelja Festivala – Nedelja prevencije samoubistva – obeležena je onlajn kampanjom “Možeš biti svetlost” Inicijative “Za Tebe #VAŽNOJE “, u cilju skretanja pažnje javnosti na fenomen samoubistva, pružanja podrške osobama u krizi i bližnjima osoba preminulih od suicida, kao i doprinosu koji možemo dati u prevenciji samoubistva i kao pojedinci, i kao društvo u celini.

Tokom Festivala, na različitim lokacijama u Beogradu, biće organizovan i niz tribina, okruglih stolova, radionica i izložbi od kojih izdvajamo:

  • Okrugli sto “Dostupnost usluga mentalnog zdravlja u zajednici u okviru sistema socijalne zaštite”, u organizaciji udruženja Prostor
  • Radionice za podršku mentalnom zdravlju ”Kanseluj stres” namenjene aktivistima i aktivistkinjama, kao i svima koji su angažovani u civilnom sektoru
  • Dani mentalnog zdravlja, u organizaciji PIN, sa fokusom na stanje u oblasti mentalnog zdravlja u Srbiji, a posebno u kontekstu pružanja podrške različitim ranjivim grupama
  • “Kritična masa – Stazama dobrog raspoloženja” , u saradnji sa udruženjem Ulice za bicikliste
  • Međunarodni dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar biće posvećen umetnosti i mentalnom zdravlju i obuhvataće radionice, tribinu i prodajni sajam u organizaciji udruženja Prostor, Caritas Srbije, Herc, Duša i Videa 

 

Festival se organizuje uz podršku Građanskih inicijativa.