Fokus grupa u Kragujevcu

Kragujevac, 26.09.2019. godine

Održana je još jedna fokus grupa sa učenicima i učenicama srednjih škola u Kragujevcu. Kao jedan od problema u vezi sa nastavom građanskog vaspitanja istaknuto je da je škola primorana da spaja grupe učenika/ca koje pohađaju građansko iz više različitih odeljenja, pa su im najčešće jedine opcije da časovi građanskog budu u terminima predčasa ili poslednjeg časa, što ne utiče pozitivno na motivaciju učenika/ca. U razgovoru o učeničkim parlamentima, učenici/ce kažu da podršku grada smatraju važnom i potrebnom kako bi ova institucija bolje funkcionisala.

Ovo je četvrta fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više