Beograd, 11. decembar 2019. godine - Građanske inicijative u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, privode kraju projekat Podrška jačanju učeničke participacije kroz građansko obrazovanje „Demokratija se uči u školi“, koji je počeo u avgustu ove godine. Aktivnosti su podrazumevale...

25. oktobar 2019. godine, Sombor U Somboru smo razgovarali sa srednjoškolcima, nastavnicima građanskog vaspitanja ali i sa predstavnicima lokalnih omladinskih organizacija. Predstavnica jednog udruženju iz Sombora kao najveći problem u radu i aktivnostima navela je nedostatak finansiranja. Uprkos tome što to udruženje često ima dobre inicijative i...

Odžaci, 24.10.2019. godine  Od učenika i učenica srednje škole u Odžacima saznali smo da je organizovanje i održavanje vannastavnih aktivnosti za njih komplikovano, jer mnogi od njih žive u manjim mestima izvan Odžaka, i vremenski su ograničeni zbog autobuskog prevoza i reda vožnje, koji nije čest,...

Beograd, 19. oktobar 2019. godine - U razgovoru sa učenicima/ama jedne gimnazije u Beogradu, istakli su da imaju probleme u školi sa osnovnim stvarima, poput održavanja higejene u toaletima, koja je na lošem nivou. Zbog toga smatraju licemernim od škole da ih uči i vaspitava o...

Valjevo, 04. oktobar 2019. godine - U Valjevu smo razgovarali sa učenicima, predstavnicima lokalne omladinske organizacije, nastavnicima i direktorom jedne srednje škole. O radu učeničkog parlamenta u toj školi, direktor je rekao: „ Delimično pratim rad. Uglavnom do mene stižu konkretne odluke šta se izglasalo i slično. Mislim...

Leskovac, 04.10.2019. godine -  U Leskovcu smo razgovarali sa direktorkom jedne srednje škole o đačkom parlamentu, građanskom vaspitanju i učeničkoj participaciji. Jedno od pitanja je bilo da li je praksa škole da nastavnicima/ama omogućava stručno usavršavanje, a odgovor je bio da je problem u tome što nastavnici...

Niš, 03.10. 2017. godine -  Srednjoškolci u Nišu istakli su da, iako često imaju različite inicijative i ideje o kojima diskutuju u đačkom parlamentu, kada dođe do pitanja realizacije, uglvanom ili ne dobiju podršku direktora, uz objašnjenje da škola nije u mogućnosti da to podrži ili...

Paraćin, 02.10.2019. godine U Paraćinu smo sa nastavnicima pričali o problemima nedostatka sredstava i odgovornijem i transparentnijem korišćenju novca iz školskog budžeta. Razgovrali smo o tome da li učenici znaju kada plaćaju đački dinar na koji način će se taj novac potrošiti i da li mogu...

Veliko Gradište, 01.10.2019. godine Sa srednjoškolcima u Velikom Gradištu pričali smo o aktivizmu i radu omladinskih organizacija, za koje učenici/ce kažu da nemaju veliki uticaj u njihovoj lokalnoj sredini i da im je verovatno potrebna podrška u promovisanju i komunikaciji sa građanima. Nastavnica građanskog vaspitanja je na...

Novi Pazar 27. septembar 2019. godine U Novom Pazaru razgovarali smo sa učenicima/ama i nastavnicima građanskog vaspitanja. Nastavnici   smatraju, budući da je sredina multikulturalna,  da bi novi priručnici za ovaj predmet trebalo da budu prilagođeni specifičnim sredinama i pojavama karakterističnim za njih, kako bi učenici/ce bolje i...

Kragujevac, 26.09.2019. godine Održana je još jedna fokus grupa sa učenicima i učenicama srednjih škola u Kragujevcu. Kao jedan od problema u vezi sa nastavom građanskog vaspitanja istaknuto je da je škola primorana da spaja grupe učenika/ca koje pohađaju građansko iz više različitih odeljenja, pa su...

Bajina Bašta, 20. septembar 2019. godine Sa učenicima/ama i nastavnicima/ama  srednjih škola u Bajinoj Bašti pričali smo, između ostalog, o građanskom vaspitanju i novim izbornim predmetima. Učenici su zadovoljni novim predmetima, posebno jer im se novim programima pruža dosta prostora  za kreativnu slobodu. Istakli su da...

Užice, 19. septembar 2019. godine  U Užicu je održana fokus grupa sa učenicima/ama srednjih škola, sa kojima smo pričali o najvećim problemima i načinima njihovog prevazilaženja, vezano za njihovo veće učešće u odlučivanju oko stvari koje ih se tiču u školi i van nje. Mladi su...