Održana treća fokus grupa u Bajinoj Bašti

Bajina Bašta, 20. septembar 2019. godine

Sa učenicima/ama i nastavnicima/ama  srednjih škola u Bajinoj Bašti pričali smo, između ostalog, o građanskom vaspitanju i novim izbornim predmetima. Učenici su zadovoljni novim predmetima, posebno jer im se novim programima pruža dosta prostora  za kreativnu slobodu. Istakli su da im nedsotaje materijala za temu medisjke pismenosti. Kao značajnu potrebu nastavnici građanskog vaspitanja istakli su dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje.

Ovo je treća fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više