Održana fokus grupa u Nišu

Niš, 03.10. 2017. godine – 

Srednjoškolci u Nišu istakli su da, iako često imaju različite inicijative i ideje o kojima diskutuju u đačkom parlamentu, kada dođe do pitanja realizacije, uglvanom ili ne dobiju podršku direktora, uz objašnjenje da škola nije u mogućnosti da to podrži ili dobiju negativan odgovor.

U razgovoru sa stručnim saradnicima jedne Niške škole, kao jedno od mogućih rešenja za povećanje kvaliteta rada nastavnika/ca građanskog vaspitanja istakli su uvođenje evaluacije rada. Ukoliko se ispostavi da nastavnik/ca nije ostvario minimum standarda kvaliteta,  škola odnosno direktor bi imao pravo da tom nastavniku/ci ne dodeli predmet sledeće godine.

Ovo je osma fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više