Održana druga fokus grupa sa učenicima/ama u Užicu

Užice, 19. septembar 2019. godine 

U Užicu je održana fokus grupa sa učenicima/ama srednjih škola, sa kojima smo pričali o najvećim problemima i načinima njihovog prevazilaženja, vezano za njihovo veće učešće u odlučivanju oko stvari koje ih se tiču u školi i van nje. Mladi su kao neke od problema istakli nezainteresovanost zaposlenih u školi za njihove probleme, uskraćivanje slobode govora, strah od nerazumevanja i neuvažavanje njihovih mišljenja.

Fokus grupa u Užicu je druga po redu održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više